חיפוש כותרת
>> 10 עצות למעסיק

 10 עצות למעסיק עובד זר

 


 

הנחת היסוד בחוק הינה כי: אתם המעבידים!!! והמטפל הינו עובד בשכר הזכאי לכל התנאים הסוציאליים כמו כל עובד ישראלי. להלן 10 טיפים להגנת מעסיק עובד זר:

 

1. חוזה העבודה ביניכם המעסיקים לבין העובד הזר אמור להגן עליכם.  לעובד הכי חשוב שיכסה את כל התחומים הרלוונטיים. ויעודכן בהתאם לשינויים בחוק.

 

2. הגדרת התפקידים של העובד תהיה מדויקת ובהירה ,כולל שעות מנוחה, פנאי. מחשב וכיו"ב. מומלץ לתעד בכתב כל אירוע חריג  ולהחתים את העובד על כך.

 

3. זמני ותנאי היציאה לחופשות יהיו מוסכמים מראש. כתובים וחתומים.

 

4. השכר ישולם כל חודש לא יאוחר מה9 לחודש, או לא יאוחר מ- 10 ימים מהתאריך שנקבע מראש בחוזה וסוכם על ידי שני הצדדים.

 

 5 .פנקס תשלומים ובו ציון מדויק של כל סכום שניתן לעובד כולל תאריך ואישור על קבלה, יהווה כלי פיקוח ומעקב. חשוב לרשום גם ערך של כל מתנה ,הלוואה, או תשלום יוצא דופן. כולל תאריך וסכום. כל חופשה מתוכננת או ספונטנית, מחלה שעות נוספות וכו. ניתן לרכוש ערכת תשלומים באתרנו.

 

 6.לערוך רישום מדויק של כל החופשות וימי החג שלקח העובד כולל חתימה שלו על מימוש החופשה.

 

7.מעקב אחר השינויים והעדכונים המתייחסים לחוקי העבודה בסיעוד (פרסומים באתרים ממשלתיים , במדיה ובאתר הקו למעסיק.)יתבצע אחת לשבועיים לפחות.

 

8 .כל הודעה על הפרת החוזה, תעשה בכתב באופן מסודר מצד המעסיק: איחורים , הודעה מוקדמת לפיטורין, הוצאת העובד לחופשה וכו, כולל עריכת סיכום  של שימוע במידה ויש צורך .( החוק מחייב עריכת שימוע לפני פיטורין).

 

9 .שיהיה ברור לבני המשפחה ולמטפל חלוקת התפקידים בין בני המשפחה כולל תחומי אחריות.

 

10.לערוך שיחות תקופתיות עם העובד לבדיקת שביעות רצון ,שינויים וכו ולתעד זאת בכתב , במסמך חתום, או בהקלטה.

 

ועצה קטנה לסוף: לחסום את הטלפון לשיחות יוצאות לחו"ל!

 


 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה