חיפוש כותרת
>> פתיחת חשבון לעובד הזר בדואר

תנאי פתיחת חשבון עו"ש בבנק בדואר

 

העובדים הזרים שביקשו לפתוח חשבון בבנק הדואר נדרשו להמציא שתי תעודות מזהות: דרכון ועוד תעודה.

כיון שאין הם משתמשים בכרטיס אשראי ואין בידיהם רישיון נהיגה. לא פתחו להם חשבון.

בעקבות תלונות משפחות המטופלים, הקו למעסיק פנה למנהל קשרי לקוחות בבנק הדואר בבקשה לפתרון וזו תשובתו:

 

1. הדרישה להמצאת שתי תעודות מזהות נובעת מחוקי הלבנת ההון הבינלאומיים ולכן אין דרך לעקוף אותה.

 

2. בהתאם לחוקים אלו הפותח חשבון בנק חייב להראות שתי תעודות מגוף רשמי שבהן יש לפחות שני פרמטרים מזהים שנתוניהם זהים.

 

 

הנתונים צריכים להיות: מספר דרכון ותאריך לידה ואו כתובת מגורים.

הנתונים הנ"ל נמצאים אצל כל עובד זר בדרכון ובאישור ביטוח הבריאות .

הובטח לנו כי הצגת שתי התעודות הנ"ל יאפשרו פתיחת חשבון לנוחיות הכלל.

 


 

 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה