חיפוש כותרת
>>  חגים, עובדים זרים ומה שביניהם

 חגים, עובדים זרים ומה שביניהם 

 

ימי חג לפי הזכותון

תשלום עבור יום חג

אורכו של יום חג

חגי יהודיים- האם נחשבים כחג לעובדים הזרים?

 

 

האם הנך מעודכן בהוראות הזכותון של משרד הכלכלה בנושא ימי חג? 

  

אין כל הבדל בין עובד זר לעובד ישראלי לעניין הזכויות הסוציאליות.

ולפיכך, כל עובד חודשי זכאי לימי חג מתחילת עבודתו. רק עובד שעתי מתחיל לקבל ימי חג אחרי 3 חודשים. לכן גם בענף הסיעוד, אם העובד הוא חודשי, הוא זכאי לימי חג מתחילת עבודתו.

לגבי העובדים ששכרם משולם מידי חודש תמורת חודש עבודה מלא - ישולם להם מלוא השכר המגיע גם תמורת ימים בחודש שבהם שהו בחופשת חג ולא הגיעו לעבודה.

הימים הם פר שנה קלנדארית, אולם הם חלים לפי מועדם. (הסבר: אם עובד עבד חצי שנה ובמשך החצי שנה הזו חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ארץ מוצאו ובכך בחר יהיה זכאי לקבל את כולם).

לגבי העובדים ששכרם משולם מידי חודש תמורת חודש עבודה מלא - ישולם להם מלוא השכר המגיע גם תמורת ימים בחודש שבהם שהו בחופשת חג ולא הגיעו לעבודה.

 

על העובדים לתאם עם המעסיק בתחילת תקופת ההעסקה ולקבוע זאת במסגרת חוזה העבודה - את ימי החג שבהם יעדרו מהעבודה (הם יוכלו לבחור אם להיעדר מהעבודה בימי החג היהודיים או בימי החג על פי המסורת שלהם).

 

חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב בתשלום 9 ימי חג לכל עובד (ישראלי או זר).

עובד לא יהיה זכאי לתשלום תמורת ימי חג החלים בשבת.

הימים הם פר שנה קלנדארית, אולם הם חלים לפי מועדם. (הסבר: אם עובד עבד חצי שנה ובמשך החצי שנה הזו חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ארץ מוצאו ובכך בחר יהיה זכאי לקבל את כולם).

תשלום עבור יום חג

9 ימי החג להם זכאי העובד הינם למעשה כימי חופשה. העובד לא עובד בהם ומקבל את שכרו החודשי במלואו. בדיוק כמו עובד ישראלי לפי שכר חודשי שלא נגרע משכרו בעבור חגיו.

במידה והעובד עובד ביום חגו אזי הוא פודה את ימי החג שלו בכסף.

שכר העובד שמועסק ביום חג הוא כמו השכר שיש לשלם תמורת עבודה בימי המנוחה השבועית (שבת).

פדיון יום חג

 ניתן לשלם בכסף את שווי ימי החג. יום חג שהעובד עבד בו בפועל מגיע לו 150% משווי יום העבודה הרגיל, לפי שכר המינימום הקבוע בחוק: 318₪ , (שהם למעשה 212ש"ח עבור יום עבודה רגיל + תוספת ה-50%)  ובנוסף יום מנוחה חלופי. (נכון לינואר 2019)

לעיתים העובד אינו רוצה לצאת ביום חגו אלא להישאר בבית המעסיק, או לחלופין המעסיק צריך את עזרתו ומבקש ממנו להישאר, אזי המעסיק פודה בכסף את שווי ימי החג. עבור יום חג שהעובד עבד בו בפועל מגיע לו 150% משווי יום העבודה הרגיל, לפי שכר המינימום הקבוע בחוק: 318₪, במידה והעובד/ת נשארים בבית המעסיק אך אינם עובדים בפועל, התשלום רגיל עבור יום עבודה ללא תוספות-  כלומר השכר נשאר בעינו.

 

חגי יהודיים-  נחשבים כחג לעובדים הזרים?

כמצויין בזכותון, על העובד הזר לבחור את חגיו במעמד חתימת החוזה בראשית ההעסקה. במידה ובחר במועדי החגים הישראליים אזי כן חגי תשרי ייחשבו במניין ימי החג עבורו, במידה ובחר בחגים לפי מוצאו או דתו ואינם עולים בקנה אחד עם מועדי החגים הישראליים אזי יום חג ישראלי ייחשב כיום עבודה רגיל לתשלום לעובד הזר.

 

"שחרור" העובד בימי החג

במידה והמשפחה אינה זקוקה בחופשת החג לעובד ניתן ,בהתראה סבירה בכתב מראש ובהסכמתו לכך,  להוציא את העובד/ת לחופשה השנתית שלו/ה, במקום פדיון ימי חופשה או מועדים שאינם מתאימים למעסיק.         

 

אם עובד/ת בערב החג האם נחשב כתוספת לשעות העבודה?

אם בחתימת החוזה הראשוני בינכם לבין העובד הזר סוכם כי אכן יעבוד ויעזור בארוחות שישי או חג אזי העבודה הזו הינה במסגרת תפקידו. במידה ולא עשיתם כן, עליכם לבקש את הסכמתו של העובד ולהסכים יחד על דרישות סבירות המקובלות על שני הצדדים.

 

אורכו של יום חג

אין הגדרה בחוק לגבי אורך של יום חג.
חג דינו כדין שבת כשמדובר בחגים של היהדות.

הממונה לעובדים זרים , עו"ד איריס מעיין  קובעת כי חופשת חג דינה כחופשת השבת על כל המשתמע מכך.

 

 

 


 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה