חיפוש כותרת
>> ימי חג

 ימי חג

חגים עובדים זרים ומה שבינהם 

מידע נוסף 

 

אתר המרכז תאריכי ימי חג במדינות השונות


האם העובד יכול כל שנה לבחור חגים אחרים ?

 

הנוהל קובע : עם תחילת העבודה נחתם חוזה בין העובד למעסיק . כחלק מתנאי החוזה העובד בוחר 9 ימי חג  ואלו הימים שבהם הוא זכאי לחופשה, ללא קשר לימי החופשה השנתיים. הימים הנבחרים קבועים לכל העסקה ולא משתנים מידי שנה.

 

 


 

כמה ימי חג מגיעים לעובד זר?

 

 

על העובדים לתאם עם המעסיק בתחילת תקופת ההעסקה ולקבוע זאת במסגרת חוזה העבודה - את ימי החג שבהם יעדרו מהעבודה (הם יוכלו לבחור אם להיעדר מהעבודה בימי החג היהודיים או בימי החג על פי המסורת שלהם).

 

חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב בתשלום 9 ימי חג לכל עובד (ישראלי או זר).

עובד לא יהיה זכאי לתשלום תמורת ימי חג החלים בשבת.

הימים הם פר שנה קלנדארית, אולם הם חלים לפי מועדם. (הסבר: אם עובד עבד חצי שנה ובמשך החצי שנה הזו חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ארץ מוצאו ובכך בחר יהיה זכאי לקבל את כולם).

 
 האם ימי החג נספרים לפי שנה קלנדארית  או מהיום שהעובד התחיל לעבוד?

 

 

 אין כל הבדל בין עובד זר לעובד ישראלי לעניין

הזכויות הסוציאליות. ולפיכך, כל עובד חודשי זכאי לימי חג מתחילת עבודתו. רק עובד שעתי מתחיל לקבל ימי חג אחרי 3 חודשים. לכן גם בענף הסיעוד, אם העובד הוא חודשי, הוא זכאי לימי חג מתחילת עבודתו.

לגבי העובדים ששכרם משולם מידי חודש תמורת חודש עבודה מלא - ישולם להם מלוא השכר המגיע גם תמורת ימים בחודש שבהם שהו בחופשת חג ולא הגיעו לעבודה.

הימים הם פר שנה קלנדארית, אולם הם חלים לפי מועדם. (הסבר: אם עובד עבד חצי שנה ובמשך החצי שנה הזו חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ארץ מוצאו ובכך בחר יהיה זכאי לקבל את כולם).

 

 


 

מה עושים כשיום חג נופל על שבת? משלמים כפול? 

כאשר יום חג נופל על יומו החופשי של העובד והעובד נאלץ או בוחר לעבוד ביום זה יש לשלם לו עבור אחד מהם - אין כפל תשלומים - התשלום עבור עבודה בשיעור של 150%. 

 

 


קראתי שלעובד מהפיליפינים מגיע 14 ימי חג ,מה החוק בארץ ? כמה ימי חג?

 


אין ייחוס מיוחד לעובד זר פילפיני .על פי חוק, זכאי כמו כל עובד ל - 9 ימי חג, כעובד ישראלי.


מהו פדיון יום חג?

 

ניתן לשלם בכסף את שווי ימי החג. יום חג שהעובד עבד בו בפועל מגיע לו 150% משווי יום העבודה הרגיל, לפי שכר המינימום הקבוע בחוק: 318₪ , ובנוסף יום מנוחה חלופי. אם עובד עבד ביום חגו - משלמים לו שכר חודשי רגיל+150% משכר עבודה יומי? מדוע יש כפל?

 

העובד אמור להיות בחופש ביום חגו ולקבל שכר חודשי כרגיל ללא גריעת היום בו לא עבד. לכן במידה ועובד עליו לקבל תוספת תשלום עבור העבודה 100% ובנוסף תוספת של 50% מאחר וזה יום חגו - כלומר יחד 150%, זאת בנוסף לשכר החודשי. בדיוק כמו שבת.
העובד יצא בטעות ל- 14 ימי חג במקום 9 המגיעים לו , בשנה שעברה. מה אוכל לעשות?

 


להחתים את העובד כי קיבל 5 ימי חג בתשלום ביתר בשנת X בשל טעות והוא מאשר כעת לקזז לו את  ימי החג מהימים שלזכותו בשנה הבאה, או לחילופין לקזז את השווי של הימים העודפים ממשכורתו הקרובה לבחירתו. יש לשים לב שכל ההורדה לא תעלה על 25% מהמשכורת. ניתן לחלק את סכום ההורדה.
חשוב מאד שהעובד יחתום על כך בכתב בשפה המובנת לו כדי שהקיזוז/תיקון יעשה כדין.


מהו אורך יום חג של עובד זר?

 


אין הגדרה בחוק לגבי אורך של יום חג.
חג דינו כדין שבת כשמדובר בחגים של היהדות. אם העובד יוצא לחג על פי עדתו הוא
זכאי סה"כ ל - 9 ימי חג. אולם, באם לדוגמא קיים חג על פי עדתו של העובד שחל 3
ימים ברציפות לדוגמא, והעובד בוחר לצאת לחג הנ"ל הוא יצא לשלושת ימי החג
במלואם או אז יקוזזו לו מיתרת החגים 3 ימים ויהיה זכאי רק לעוד 6 ימי חג בתשלום.


 

העובדת מבקשת את התשלום עבור עבודה בימי חג במעמד תשלום שבועי של המקדמה .האם אנו חייבים להיענות לבקשתה או שניתן לשלם במועד תשלום שכר חודשי?

עת התשלום  אינו משנה מה שחשוב זה אישור חתום שקיבלה חלף חג/שבת - בכסף למניעת כפילויות.

 

באופן כללי מומלץ לנהל ערכת תשלומים חודשית שנתית מסודרת שתהווה אסמכתא שיגיע עת חישוב סופי וגמר חשבון. ניתן לרכוש ערכה שערכו חשבי השכר של הקו .האם עובד מחליף זכאי לפדיון יום חג?  

עובד מחליף הינו עובד שעתי ולא עובד בשכר חודשי וככזה זכאי לתשלום עבור פדיון ימי חג רק החל מהחודש הרביעי לעבודתו.

 


  

עובדת לא יידעה על יום חג, ועבדה כרגיל ללא טענות, כלומר כנראה לא רצתה לקחת יום זה כחג. האם יש צורך לשלם רטרואקטיבית אם עבדה ביום זה כיום רגיל?

 


על פי החוק עובד זר/ישראלי זכאי ל - 9 ימי חג בשנה.
לעובד ישראלי יש רשימה סגורה של 9 ימי החג, בניגוד לעובד זר שצריך לבחור ולהודיע למעסיק מראש בהסכם העבודה אילו 9 ימי חג בשנה בוחר לקחת. צודק המעסיק שאינו יודע מתי מתקיימים חגי עדתו של עובד הזר ועל הצדדים לסכם מראש את 9 ימי החג.
אשר על כן משלא נסגר בין הצדדים מפורשות מהם 9 ימי החג (וחשוב שיכתבו בהסכם העבודה בין הצדדים מפורשות) לא יכול לנחש המעסיק, כי יש הרבה יותר מ - 9 ימי חג בכל דת, האם מדובר בחג שהעובד רוצה לנצל בתשלום. אשר על כן, לדעתי, אין לשלם לעובדת הנ"ל את יום החג, בהנחה כמובן שקיבלה שכר רגיל בגין אותו יום.

 


מתנות לחג, האם חובה?

 

אין חוק לגבי מתן מתנות לעובדים - מתנה תלויה ברצון טוב של המעסיק בלבד. במידה והחלטתם לקנות מתנת חג לעובד/ת ,מומלץ לרשום את שווי המתנה בפנקס התשלומים  כולל אישור קבלה.


 
מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 
 

 

מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.

 

 


 

קו למעסיק - הגן על עצמך!

 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

 

כניסה