חיפוש כותרת
>> שכר חודשי

 

שכר חודשי 

 

שכר המינימום החל מ- 01.12.2017 ועד היום עומד על סך 5300₪ לחודש (בערכי ברוטו, לפני ניכויים מותרים לעובד זר על פי תקנות ולפני ביטוח לאומי ומס בריאות).

קישור לניתוח שכר עובד זר בסיעוד כולל ניכויים מותרים בחוק


האם ניתן לשלם את השכר במזומן ובדולרים?

לפי הנחייה של משרד האוצר בהתאם לפיקוח על הלבנת הון, יש לפתוח לעובד חשבון -עדיף בבנק הדואר ולהפריש את השכר אל חשבון זה באמצעות המחאה או העברת כספים בנקאית. באופן זה ישנה הוכחה על תשלום השכר גם אצל המעסיק וגם אצל העובד. מומלץ, אפילו שהעובד דורש, לא לשלם במזומן. ניתן להעביר את התשלום בדולרים אל חשבון הבנק.

כיצד לפתוח חשבון בבנק הדואר?


עד היום שלמתי לעובד 600$, הבנתי שהחוק החדש מחייב שכר מינימום - האם אני חשוף לתביעה?
אכן כן. שווי 600$ בשקלים לאחר חישוב שער דולר ממוצע אינו מגיע לשכר המינימום שהונהג בשנים שעברו והעובד זכאי לקבלת השלמה לשכר המינימום בקיזוז כל הניכויים המותרים על פי חוק עובדים זרים ותקנותיו.


העובדת שלי רוצה העלאה בשכר  ואין באפשרותי להעניק לה כרגע . האם זו עילה מוצדקת להתפטרותה? ואם כן מה עלי לעשות?

בהנחה שהתשלומים לעובדת הינם לפי חוק, דרישתה להעלאה בשכר אינה עילה מוצדקת להתפטרות בדין מפוטר או אז תהיה זכאית לפיצויים.

העובדת רשאית להתפטר בכל עת ומכל סיבה, כל עוד נתנה הודעה מוקדמת על פי המועדים המצוינים בחוק.

 


האם דמי כיס הניתנים מידי סופ"ש הינם מקדמה של שכר הבסיס או בתוספת לשכר הבסיס?

דמי הכיס הינם למעשה מקדמות לשכר ומהווים חלק ממנו ולא תוספת לשכר.

 


 

במידה ומעסיקים צמצמו ימי עבודה של עובדים, או הורידו להם 15% מהמשכורת בגלל המצב הכלכלי, האם קשיש המעסיק עובד זר יכול לעשות משהו כזה?  לדוגמא - לקצץ בימי העבודה של העובד על חשבון חופשה שנתית?

לשאלת קיצוץ בשכר או הוצאה לחופשה "כפויה".

קיצוץ בשכר ולו בשקל אחד היא פעולה אסורה, אלא בהסכמת העובד בכתב ומראש, אחרת דינה כדין הרעת תנאים המזכה עובד להתפטר בדין מפוטר.

לעניין הוצאה לחופשה מרוכזת - ניתן - המעסיק הוא זה שקובע את מועד החופשה לעובד על פי חוק.


אני משלם לעובד כל 9 לחודש, עבור החודש שקדם לכך. העובד התפטר ועזב עבודתו ב- 15 ליוני. האם לשלם על 6 הימים ביוני או שניתן לשלם ב 9- ליולי?
משהסתיימו יחסי עובד מעביד יש לשלם לעובד את המגיע לו בעבור כל תקופת עבודתו. בעיכוב התשלום עבור ימים אלו אתה עלול להיתבע בגין הלנת שכר.

 


 מה התשלום שעלי לשלם למטפלת עובדת זרה לזוג

אין הגדרה ברורה לנושא זה וזה פתוח למו"מ ביניכם -תשאלו את העובדת מה הציפיות שלה, וכשתגיעו להסכמה יש לחתום על חוזה העסקה חדש ובו הגדרה מדויקת של חובות וזכויות .


 

 

 

מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 

 


מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון. 

 


 

 

קו למעסיק - הגן על עצמך!

 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה