חיפוש כותרת
>> עבירות מצד העובד

עודכן לאחרונה 05/08/21

 

עבירות מצד העובד 

 

  כללי:

 

במקרה של עבירת העובד כלפי המטופל החוק רואה בחומרה ניצול חוסר ישע. לצורך מעקב ובקרה מומלץ להתקין מצלמות אבטחה בבית המטופל, שעלותן לא תמיד זולה אך הן מאפשרות פיקוח ושקט נפשי.


במקרה של עבירת אלימות, גניבה או נטישה יש לדווח ולפנות מיידית למשטרה ולהגיש תלונה בבקשה למעצר העובד. במקרה של גניבת רכוש וכסף רב יש לבקש מן המשטרה להוציא גם צו עיכוב יציאה מן הארץ. במקרים נוספים רצוי אף ליידע את משטרת ההגירה על העובד שסרח.

 

 


המטפלת שלי גנבה כסף - מה אני עושה?

מדובר לכאורה בעבירה פלילית, שמבוצעת כלפי חסר ישע. ניתן להגיש תלונה למשטרה בגין גניבה ואף מומלץ לעשות כן לצורך ראיה לאמיתות הדבר בבית המשפט. כמו כן מעילה באמון  - קרי גניבה ממעסיק מקימה עילה לפיטורי העובד ללא תשלום פיצויים, ואז ניתן לפטרה ולהחליפה באחר/ת כמובן לאחר הודעה לתאגיד והסדרת כל ההיתרים הנדרשים כחוק ממשרד התמ"ת.


תוכל להודיע לעובדת בכתב מיידית, כמובן בשפה שהיא מבינה, שעקב הפרת חוזה ביניכם תוך ביצוע עבירה פלילית ופירוט העבירה, היא מפוטרת ללא הודעה מוקדמת ועליה לעזוב מיידית את בית המטופל. אולם, רצוי ביותר, לאחר הודעת הפיטורין להגיע למשטרה ולהגיש תלונה על גניבה. לשמור את העתק התלונה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי חובת ההוכחה עליכם היא, ובמידה ואתם שוללים דמי הודעה מוקדמת ודמי פיצויים והעובדת תתבע אתכם על כך, רק השופט מחליט האם בנסיבות מסוימות יש לשלול דמי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת. רק בית המשפט מחליט גרסת מי מהימנה עליו ומה יש לעשות בעניין.

 


אנו חושדים בעובדת שגנבה לנו כסף ורכוש. האם ניתן לערוך חיפוש בחדרה של עובדת זרה ולפתוח את הארון והשידה. לחלופין האם ניתן לדרוש ממנה לחפש בחדרה (לרבות פתיחת ארון ושידה) בנוכחותה ?

 

חיפוש בחפציה האישיים של העובדת מהווה חדירה לפרטיות, כמובן חיפוש ללא אישורה. ניתן לבקש את אישור העובדת לכך, ובכפוף להסכמה ולבצע את החיפוש בנוכחותה בהסכמתה. אם יש חשד לגניבה הדרך היחידה החוקית היא לפנות למשטרה בתלונה כי היא הגוף האחראי ובעל הסמכות לטפל בכך.

 


העובדת עזבה בפתאומיות ולאחר מכן גילינו שנעלם לנו סכום כסף גדול. איננו יכולים לאתר אותה, התאגיד לא מוצא אותה והיא לא עונה בטלפון. מה לעשות?

קודם כל לפנות למשטרה, להגיש תלונה ולבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, למקרה שתנסה לברוח. בנוסף, יש לערב את משטרת ההגירה, אולי הם יוכלו לסייע באיתורה בין מכרים שלה בין העובדים הזרים.

 


העובדת הסיעודית צילמה בוידאו את אמא שלי ללא אישורנו .אמא שלי לאחר ארוע מוחי אפטית לחלוטין לא מדברת ולא מבינה. האם מותר לעובדת לצלם? 

 

בהחלט יכול להתפרש כעבירה על חוק הגנת הפרטיות הקובע איסור צילום של אדם שהוא ברשות היחיד - כפי המקרה הנ"ל ולבטח שלא יכולה להביעה את הסכמתה או אי הסכמתה לצילום.

הדבר מהווה הן עוולה אזרחית והן עבירה פלילית.

בני המשפחה רשאים להגיש תלונה למשטרה ו/או להגיש תביעה אזרחית כנגד העובדת בגין מעשיה.

 

יש כמובן לברר מדוע צילמה את הנסעדת וכו' ומה היו הנסיבות, שכן כל מקרה יבחן לגופו של ענין, אבל בכלליות כפי שנאמר לעיל ללא הסכמה וברשות היחיד מדובר בעוולה אזרחית וכן עבירה פלילית.

 


 

סבתי הקשישה מעסיקה עובדת מהפיליפינים מזה 8 שנים ומאפשרת גישה חופשית של העובדת לכרטיס האשראי ופנקס הצ'קים שלה וזו מנצלת זאת לטובתה. האם ישנו חוק המגן על הקשיש, שלא פעם פועל מתוך פחד או רצון לרצות את העובד, מפני ניצול מסוג כזה?

 

הסמכות לטיפול בעניין היא למשטרה. שכן ככל הנראה מדובר בהונאה או בגניבה. ולכן יש להגיש תלונה במשטרה, כמובן אם הקשיש לא כשיר מדובר בעבירה פלילית.

 


העובדת הפיליפינית שלנו לקחה הלוואות ממספר אנשים וכן רכשה מוצרים בתשלומים. אינה מחזירה את החובות שלה ומתקשרים אלי הביתה ולטל' הסלולארי שלי וגם באים לביתי. כאשר היא מתחייבת כלפיהם היא כותבת את כתובתנו כביתה.
דבר שאיננו נכון. האם זו עילה לפיטורין ללא פיצויים? ובנוסף נודע לי ,לא ממנה ,שהיא בהריון

בהחלט שאלה מעניינית...מה שיש לעשות זה להוציא לה מכתב שאסור לה ליתן את כתובת ביתך ככתובת שלה ושזה יוצר הטרדות וכו'....מכתב הפרת משמעת.

לציין כי אם העניין יחזור וישנה יהווה הדבר עילה לפיטוריה תוך שלילת פיצויי הפיטורים שלה.

אם המקרה חוזר ניתן לפטר ללא פיצוי פיטורים ובית הדין יבחן על פי הנסיבות אם בהחלט ניתן לשלול פיצויי הפיטורים או חלקם.

כמובן שאם היא בהריון או שאם מפטרים אותה תגיד שהיא בהריון יש לבחון על פי הוראות הדין אם ניתן לפטרה ללא אישור הממונה על עבודת נשים או לא.

 לאחר סיום העבודה העובד תובע אותי, ונאמר לי שעליו להגיש עדות מוקדמת. מה פירוש?

 

זהו הליך שמשתמשים בו בעיקר בתחום הפלילי שיש איזה עד שרוצים להעיד אותה בשלב ראשוני של ההליך (עוד לפני מועד שמיעת העדויות בתיק) שכן יש סיכוי ו/או חדש ו/או סיבה אמיתית שלא יוכל להעיד במועד שמיעת הראיות בתיק. במקרים של עובדים  זרים זה די נפוץ שכן רוצים להעיד את העד - העובד מיידית כי צריך לעזוב את הארץ ויש סיכוי יותר מסביר שלא יוכל לחזור להעיד במועד ההוכחות ולכן שומעים את העדות שלו בלבד מידיית אותה מגיש בתצהיר ויש הזדמנות לנתבע לחקור אותו בדבר עדותו בפני המוטב (שופטי בית הדין).

 


העובד נהג בקלות ראש וגרם נזק של 2000₪ האם עליו לשלם עבור נזק זה?

 

ברמת העיקרון לפי החוק, אם לא נחתם הסכם שקובע כי מותר לקזז מהשכר בגין נזק שנגרם לרכוש בבית המעסיק, לא ניתן לקזז מהשכר.

כן ניתן להתריע בפני העובד כי במידה ומקרה זה ישנה, יפוטר מעבודתו.

 העובדת חייבת לי כספים, השאירה אצלי רכוש ונעלמה. האם אני יכול לעקל את רכושה עד לקבלת החוב?


לא ניתן לעכב ציוד אישי בגין חוב אלא אם עוקל כדין על ידי בית משפט ,כל פעולה שאתה רוצה לעשות אתה חייב לעשות במסגרת צו משפטי מבית משפט.

ניתן להגיש נגדה תביעה בבית הדין לעבודה או באמצעות תביעות קטנות + בקשה לעיקול הרכוש שנמצא אצלך עד לתשלום החוב + בקשה לעיכוב יציאה מהארץ.

 


עובדת זרה עבדה אצל אימי במשך 6 חודשים. בוקר אחד היא החליטה לעזוב ללא הודעה מוקדמת .בנוסף לכך היא התקשרה מהנייד של אימי לחו"ל ללא רשות ושוחחה בסכום של 1200 שקלים .האם מעבר לשכר שמגיע לה בגין עבודתה מגיע לה משהו נוסף?


עובד זר צריך להודיע למעסיקו על עזיבה בכתב 14 יום מראש אם עבד 6 חודשים. אם עבד יותר מ 6 חודשים אזי21 יום מראש. זאת על פי נוהל הודעה מוקדמת של עובד זר בסיעוד למעסיקו. את הימים עליהם הייתה צריכה להודיע מראש תוכל לנכות משכרה. יש גם מקום לדווח על כך שעזבה עבודה ללא מתן הודעה מוקדמת- בדרך כלל נוזפים בפעם הראשונה אולם אם זה נעשה על ידי העובדת כמה פעמים יכול להגיע גם לגירושה מהמדינה.

לגבי השיחות, מדובר בעבירה פלילית. אולם כדי להוכיח זאת עליך להגיש תלונה במשטרה על גניבה, לפנות בכתב לעובדת ולתבוע את הסכום. אם לא תחזיר, זכותך כמובן לתבוע אותה בבית משפט לתביעות קטנות. אם אכן יש לך הוכחות מוצקות כגון פירוט שיחות לארץ מוצאה וכו יתכן שהשופט יאלצה להחזיר את הכסף.
העובדת הזרה הורשעה בפלילים ונידונה למאסר ממושך בפועל. האם כשתשתחרר תוכל לחזור לעבודה? אם לא - האם יש לפטרה?


הפסיקה רואה במקרים בהם עובד אשר נבצר ממנו לעמוד בתנאי חוזה ההעסקה  נחתם בינו לבין המעביד, בתנאים שלא נחזו מראש כסיכול חוזה, אשר אינו יזכו בפיצויי פיטורים. מרגע שהעובדת מרצה עונש מאסר בפועל ואינה מגיעה לעבודה, הינה מפוטרת לאלתר. כאשר העובדת תסיים את ריצוי עונשה, והמשפחה בכל זאת תרצה להעסיקה, היא תוכל לעשות זאת כמו תהליך חדש, בו הזכויות הקוגנטיות וותק העסקתה אצל המשפחה מתאפסות.


 בקרתי בפתע את אימי המטופלת ע"י פיליפינית והתברר שהיא נוטשת את אמא בצהריים והולכת לאכול ארוחת צהריים אצל חברה . האם מעשה זה הינו עילה לפיטורין ללא פיצויים או לא ?  


אם אמך חסרת ישע ואסור להשאירה לבד, עליך לפטר מיידית את העובדת ולהתלונן במשטרה על הזנחת חסר ישע ורשלנות בטיפול בו. מדובר במעשה פלילי. הרי אין אפשרות לצפות שתשאיר את אמך עם עובדת שמסכנת אותה. אולם- ראשית, זה קשור להוכחות :האם אתה יכול להוכיח את טענתך שאכן הושארה אמך לבדה? ושנית, במידה
ואתה שולל תשלום פיצויים והודעה מוקדמת על רקע זה, והעובדת מחליטה לתבוע, השופט הוא היחידי המחליט, כשכל נסיבות המקרה מובאות בפניו, גרסת מי משכנעת אותו יותר, והאם היה מוצדק לשלול את הפיצויים בנסיבות אלו. בלי קשר לעניין כספי, אם אכן העובדת מסכנת את אמך בהשארתה לבד הרי שכקרוב משפחה מצופה ממך לפטרה, אם תטען לאחר כמה חודשים שכך היה ייראה הדבר בלתי סביר שהשארת את אמך עם העובדת למרות זאת, ויעלה ספק לגבי גרסתך. אם החלטת לפטר על רקע זה רצוי שתתלונן במשטרה על הפקרת חסר ישע ומומלץ לשמור עותק התלונה.האם ניתן לקזז את עלות השיחות לחו"ל ממשכורתה?

כן, כל עוד מועסקת ניתן לקזז מהשכר החודשי עד 25% מהשכר, תוך ידוע העובדת בשפתה כי נעשה קיזוז שכזה. לאחר סיום יחסי עובד מעביד ניתן ,אם יש הוכחה מוצקה כמובן, לקזז מחבות של כל המרכיבים של גמר החשבון, אולם אם יתברר שזו טעות יצטרכו להחזיר עם ריביות והלנות שכר וכו'....

  
מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. ט.ל.ח

 


 

 

קו למעסיק - הגן על עצמך!

 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה