חיפוש כותרת
>> הריון

  הריון

פיטורין בהריון

 

הריון ולידה:

חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954

- נבחנות בקשות מעסיקים למתן היתר לפיטורי או פגיעה בהיקף המשרה או בהיקף ההכנסה של אישה בהריון ו/או אישה בעת טיפולי פוריות ו/או 60 ימים מתום חופשת הלידה ו/או אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.

- הבקשות לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה או הכנסה יש להגיש באמצעות הטופס באתר התמ"ת

 גב' שרית יהודאי - מנהל תחום חוק עבודת נשים
דוא"ל: Hasdara.woman@economy.gov.il
מזכירות המחלקה: טלפון: 03-7347911/2

בקשות ניתן להגיש לכתובת:

דרך מנחם בגין 125(בניין קריית הממשלה), תל אביב, קומה 12 אגף ההסדרה.

או לשלוח לפקס שמספרו: 03-7347963/7870

 


 

העובדת שלי נכנסה להריון - מה אני עושה? האם אני יכולה לפטר אותה?


בהחלט עוד אחת מהבעיות שהחוק הנוכחי לא נותן מענה. למרבה הצער אין שוני בדיני עבודת נשים לעובדת ישראלית בהריון לבין עובדת זרה בהריון. 

הבעיה היא שבניגוד לעובדת ישראלית בהריון עובדת זרה (בענף הסיעוד) בהריון כבר מהשלבים הראשונים של ההיריון כבר לא כשירה לביצוע עבודתה (במרבית המקרים).

החוק לא נותן מענה לכך ולא מאפשר למעסיק לפטרה, שכן חוקי המגן לא
מאפשרים זאת (בדומה לעובדת ישראלית). 

הדרך היחידה היא לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת
ולבקש היתר לפיטוריה - או אז צריך להוכיח שמפטרים אותה לא בשל הריונה - וזו בדיוק
הבעיה !


בעיה נוספת נוצרת שהעובדת הזרה יולדת ויוצאת לחופשת הלידה שלה, היא
לא משוחררת מההיתר שלה . או אז זה מאלץ את המשפחה לקחת עובדת מחליפה ללא היתר, שכן לא יקבלו היתר נוסף לכל התקופה של חופשת הלידה.

לסיכום אומר שהמסקנה ידועה מראש גם בעניין זה חייבים לחוקק חוק
עובדים זרים בסיעוד ולתן מענה דחוף גם לעניין זה. לדוגמא עובדת בהריון שאינה מסוגלת לבצע את עבודתה בזמן ההיריון תפוטר (אפילו תוך תשלום פיצויים) ותפנה את ההיתר לעובדת אחרת.

נכון שיש כאן בעייתיות בלמצוא את דרך המלך באיזון האינטרסים - מחד לאפשר לעובדת כאישה להרות (זכות בסיסית ויסודית) ומצד שני לא להותיר את המעסיק הנסעד ללא תמיכה או תמיכה בכסף נוסף שאין לו....


לסיכום, לפי חוק עבודת נשים תש"ד, הדן בין היתר בסוגיית פיטורין עובדת בהריון ,לא ניתן לפטר עובדת בהריון ללא קבלת היתר משר התעשייה, המסחר והתעסוקה, באם עבדה ברציפות אצל אותו מעסיק 6 חודשים ומעלה. כאשר הסיבה לפיטורים אינה קשורה בהריון יש סיכוי טוב וסביר כי היתר לפיטוריה יינתן על ידי השר, אולם כל מקרה ייבחן  לגופו. 

לגבי עובדת שהותק שלה אצל אותו מעסיק הינו פחות מחצי שנה, המצב שונה לגמרי מאחר ומותר לפטר אותה , לא בשל הריונה  אלא מסיבות של אי שביעות רצון או חוסר התאמה בין המטופל/ת למטפלת.

כל נושא עובדת זרה בהריון הינו עוד אחד מהנושאים בהם המדינה אינה נותנת מענה הולם. זו בעיה מאוד גדולה בסיעוד , אשר הקו למעסיק התריע ומתריע עליה רבות.

 


לעובדת שלי נולד ילד, היא גרה אצלי, האם אני צריך לגדל את הילד? האם אני צריך לשלם לה יותר?

היא זכאית לחופשת לידה ומענק לידה מביטוח לאומי כמו כל עובדת ישראלית. אין הוראה בחוק או בפסיקה לגבי גידול הילד או תשלום נוסף. במהלך חופשת הלידה העובדת מקבלת שכר שלושה חודשים ואמורה לשכור חדר לה ולתינוקה. שאר כלכלתה אמור להיות מכספים שהשתכרה לפני כן אצלכם. לא אתה אחראי על העובדת והתינוק ולא מומלץ כלל להשאיר אותה בבית המעסיק בזמן חופשת הלידה. בית המעסיק הוא ביתה רק בזמן עבודתה בפועל ולא בזמן חופשת לידהעו"ז יוצאת לחופשת לידה האם צריך להמשיך את הביטוח הרפואי עד לחזרתה לעבודה? 

בתקופה זו של תשלום דמי לידה יורד לעובדת ישראלית מדמי הלידה תשלום עבור ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות . לגבי עובדת זרה- יש צורך להסביר לה בכתב שיחסי עובד מעביד אינם מתקיימים כרגע בפועל ביניהם ולכן עליה להפריש עבור הביטוח הרפואי מכספה, על מנת לשמור על זכויותיה. רצוי גם לבדוק האם בתשלום דמי
הלידה שהיא מקבלת יורד סכום כנ"ל לביטוח כלשהו. טוב יעשה המעסיק אם ימשיך לשלם עבור הביטוח הרפואי אולם יוציא מכתב לעובדת בשפה שמבינה, שעל פי החוק הוא יקזז לה תשלומים אלו מכל סכום שיימצא חייב לה לאחר שיחזור לעבודתו.


 


מה דינם של התנאים הסוציאליים בעת חופשת לידה של העובדת הזרה?
 
 
עובדת בחופשת לידה זכאית למלוא התנאים הסוציאליים בתקופת 15 השבועות.

ימי חופשה - אם עבדה במהלך השנה לפחות 200 ימים מגיע לה את מלוא הצבירה השנתית לפי הוותק.
ימי הבראה ופיצויים - זכאית לצבירה מלאה.
באשר לפנסיה זכאית אך בתנאי שעבדה כל תקופת ההריון+6ח' לפני ההריון  ושהביעה את רצונה להפריש את חלקה בפנסיה.
 
 

 
 
היה והמטפלת אינה מודיעה לנו על הריונה גם לאחר חודש חמישי כיצד עלינו לנהוג?
 

 
מערכת חוקי העבודה ככלל וחוק עבודת נשים בפרט, אינם מקימים כל חובה על עובדת הרה להודיע למעסיקה כי בהריון. עם זאת האחריות לעולם מתגלגלת לפתחו של המעסיק, שכן סעיף 10(א) לחוק עבודת נשים, מקים איסור על העסקת עובדת בהריון החל מהחודש החמישי בשעות נוספות, עבודת לילה ובימי מנוחה שבועית, אלא אם העובדת נתנה את הסכמתה בכתב והציגה אישור רפואי המתיר לה זאת.

מכוח איסור זה, ניתן לפנות לעובדת ולשאול אותה בעדינות האם היא בהריון, שכן יש הוראות חוק ואיסורים המחייבים התייחסות, ומתוך רצון להעסיקה על פי האמור בחוק (שכן החובה של המעסיק קיימת, גם אם לא נאמר לו מפורשות על ידי העובדת שהיא בהריון, אלא גם אם ידע זאת ממקורות אחרים).

 
 
מה הזכויות של עובדת זרה בהריון שהחליטה ללדת במולדתה ואחר כך לחזור לישראל לעבודה . האם זכאית למלוא הזכויות של חופשת לידה כאילו וילדה פה?
 
חוק עבודת נשים אינו מחיל את עצמו בצורה שונה על יחסי עבודה עם עובדות זרות.
לעניין קיום סעיפי החוק, לרבות אלה הדנים בחופשת הלידה, אין משמעות לשאלת המקום שבו שוהה העובדת במהלך חופשת הלידה.


 
האם יש צבירת ימי חופשה בזמן חופשת לידה?
 

על פי חוק חופשה שנתית הזכאות לחופשה נגזרת על פי ימי עבודה בפועל, ועל כן אין צבירת חופשה בתקופת חופשת הלידה שכן העובדת אינה עובדת בפועל. אולם אם העובדת עבדה באותה שנה לפחות 200 יום תהא זכאית למכסת החופשה המלאה על פי הוותק שלה במקום העבודה לאותה שנה ספציפית.
 
 

העובדת הזרה בחופשת לידה ואינני מעוניין להחזירה לעבודה, האם יכול לפטר אותה במהלך חופשת הלידה?

 

חוק עבודת נשים אינו מתיר פיטורי אשה בהריון, טיפולי פוריות או במהלך חופשת לידה. יתרה מכך, עליך להחזירה לעבודה לתקופה של 60 יום לפחות ורק אז תוכל לפטרה תוך תשלום כל זכויותיה  לפי וותק.

 

 


 

העובדת הזרה נכנסה להריון לאחר ארבעה חודשי עבודה  - האם אני יכולה לפטר אותה?

 

לפי חוק עבודת נשים תש"ד, הדן בין היתר בסוגיית פיטורין עובדת בהריון ,נכתב במפורש כי ההגבלות על פיטורי עובדת בהריון חלות רק על עובדת שעבדה שישה חודשים לפחות אצל אותו מעסיק ,כלומר עובדת שהותק שלה פחות מחצי שנה, כמו במקרה שלכם, מותר לפטר , לא בגלל היותה בהריון  אלא מסיבות של אי שביעות רצון או חוסר התאמה בין המטופל למטפלת.


העובדת יוצאת לחופשת לידה טרם הלידה ומודיעה כי לא תחזור - מה הדין לגבי הזכויות הסוציאליות? מתי מסתיימים יחסי עובד מעביד במצב כזה? 

זה מאוד תלוי במועד ההודעה הוחלטה על עזיבה. האם סמוך למועד הלידה או לאו. עובדת זרה שמודיעה שברצונה לעזוב בשל הריונה, ואינה נמצאת בסמיכות ללידה, הינה כמתפטרת. עליך לתעד את רצונה בכתב על עזיבתה בשל הריונה, ולתעד בתאגיד שלכם את רצונה . עליה לכתוב במכתב מתי יום עבודתה אחרון- תוך שהיא לוקחת בחשבון את ימי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלה ראה הודעה מוקדמת. לאחר מכן יש לסיים אתה גמר חשבון בהתאם לתקופת עבודתה. במידה ואינה נותנת את ימי ההודעה כחוק תוכל לקזז זאת משכרה האחרון.

כאשר עובדת מודיעה שיוצאת לחופשת לידה סמוך למועד הלידה (גם אם לפני הלידה) ומצהירה כי אין בכוונתה לחזור לעבודה - הינה מתפטרת כדין מפוטרת - כלומר זכאית היא לפיצויים ולכלל התשלומים כאילו ופוטרה.

אך בל לנו לשכוח את נושא חופשת הלידה (15שבועות על פי חוק) שבמהלכה יחסי עובד מעביד ממשיכים להתקיים וצבירת הזכויות הסוציאליות ממשיכה גם בתקופה זו.

כלומר יחסי עובד מעביד חדלים להתקיים רק עם תום 15 שבועות מעת היציאה לחופשת הלידה ועבורם יש לשלם את כלל התנאים הסוציאליים.האם לאחר שהעובדת הזרה מודיעה לי שהיא בהריון אני יכול להעביר את אימי לבית אבות ולפטר את העובדת? האם אני חייב לה משהו מלבד פיצויי פיטורין?

 

שלום, סעיף 9(א)לחוק עבודת נשים אוסר את פיטוריה של עובדת בהריון שטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מהממונה במשרד התמ"ת ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. אין מניעה להכניס את הנסעד/ת לבית אבות אך על המעביד חלה החובה לבקש את היתר פיטוריה של העובדת בהריון מהממונה, בהחלט הצורך להכניס את הנסעד לבית אבות מהווה טיעון טוב המראה כי אין קשר בין פיטורי העובדת לבין ידיעת דבר הריונה, אך אין לדעת מה הממונה יפסוק. בכל מקרה של פיטורים יש לשלם את כלל התשלומים הסוציאליים , פיצויים ופנסיה וכן לשמור על דמי הודעה מוקדמת.


 

עובדת זרה מסיימת את תקופת חופשת הלידה שלה ומעוניינת לשוב לעבודתה, עם התינוק, המשפחה מסרבת. האם בנסיבות אלו- המעסיק יכול לפטרה? ומה בדבר הודעה מוקדמת?

 

אין כל חובה של המעסיק לשמש בית לתינוק של העובדת הזרה עם כל הצער שבדבר.

בנוסף יש גם הוראות ברורות בדבר הוצאת התינוק מהארץ אלא אם כן מוסדר לו המעמד, אם לדוגמא נולד לאבא ישראלי – כך שגם אם יסכים המעסיק לקבל את התינוק לביתו יהיה שותף לדבר עבירה וזה כמובן לא לטובתו בלשון המעטה.

על המעסיק להוציא לעובדת מכתב מפורש (או כל תיעוד כתוב אחר) שעליה להתייצב לעבודה בתום חופשת הלידה ללא התינוק, ככל שלא תשוב לעבודה יראה אותה כאילו התפטרה מעבודתה ויסתיימו יחסי עובד מעביד.


 עובדת זרה בהריון, צפויה ללדת בעוד חודש וחצי ומבקשת לצאת לחופשה לפני הלידה, מה עושים?   האם חוקי? האם החוק מגדיר כמה זמן ניתן לנצל חופשת לידה לפני  הלידה עצמה?

אכן חוקי והחוק מגדיר תקופה של עד 7 שבועות לפני הלידה.

לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954 סעיף 6,

(א) עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך חופשת הלידה.

(ב)(1) חופשת הלידה שהיא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות או
    פחות מזה כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום
    הלידה.

 


העובדת סיימה את חופשת הלידה ומתפטרת לצורך טיפול בילד, מה עליי לשלם לה?

העובדת יכולה לעשות כן עד 9 חודשים מיום הלידה ובמקרה זה התפטרותה היא בדין מפוטר (בהנחה שעבדה שנה ומעלה) וזכאית לקבלת פיצויי פיטורים כחוק.

אם היא מודיעה על כך במכתב התפטרות אין היא זכאית להודעה מוקדמת, שכן היא זו שנותנת הודעה מוקדמת - היא זכאית רק לפיצויי הפיטורים על פי החוק .

מומלץ כמובן להחתים אותה על כל מה שמקבלת ושתאשר שקיבלה את כל המגיע לה (כמובן בשפה שמבינה וקוראת).


אנחנו רוצים שהעובדת  תמשיך לעבוד אצלנו גם לאחר שתלד. אבל היא לא מעוניינת. האין זו הוכחה לכך שהיא עצמה התפטרה?  מה הדין לגבי פיצוייה?  האם זה לגיטימי שהיא רוצה ללדת ורק לאחר שלושה חודשים להודיע לנו על כוונותיה? 

 

לפי חוק עבודת נשים, לא ניתן לפטר עובדת במהלך תקופת ההיריון וכן בתקופה שמיד לאחר הלידה - אם סיבת הפיטורין היא ההיריון והלידה.
ככל שיוכח בפני הממונה לפי חוק עבודת נשים או ביה"ד כי הפסקת יחסי העבודה לא
הייתה ההיריון (אלא רצונה של העובדת להפסיק לעבוד - כמו במקרה הזה) - אין מניעה
כי יופסקו. 

לגבי פיצוייה, ככלל, לפי חוק פיצויי פיטורים - גם אם הפסקת יחסי העבודה הייתה או לא ביוזמת העובדת - חלה חובה לפצות; אם התפטרה העובדת - זכאית לקבל את סכום הכסף שהיה אמור להיות מופרש לקופת גמל לטובת פיצויים (6% ב-2016), ובמידה ופוטרה- 8.33% - שכר עבודה ברוטו לכל שנת עבודה . שוב, הקביעה תהיה לפי מה שיוכח לביה"ד. 

אם העובדת רוצה ליזום הפסקת יחסי עבודה - היא צריכה לתת הודעה מוקדמת
כחוק - שאם לא כן היא תהיה צפויה לניכוי תמורת אי הודעה מוקדמת.

 


 

עובדת  הודיעה למעסיק שהיא מנסה להיכנס להריון. האם המעסיק רשאי לפטר אותה  לפני שזה קורה?

 

על פי החוק היבש, כל עוד העובדת לא בהריון ו/או בטיפולי פוריות במעמד הפיטורים אין היא חוסה בצל הגנת החוק המונע אפשרות פיטוריה.

אכן יש סיכוי שיתנו משקל לעובדה שהמעסיק ידע שהעובדת מנסה להיכנס להריון ולנסות לקשור זאת לסיבה לפיטוריה.

אין ספק שלא ניתן על פי פסיקת בתי הדין לפטר עובד/עובדת רק מטעמי מגדר, גזע, מין וכו' ואת זה יש לקחת בחשבון.

כמובן שיש לבדוק אם העובדת לא נמצאת בטיפולי פוריות או אז לא ניתן לפטרה בשלב זה.


 

 פיצויים לעובדת שילדה ופוטרה - האם מחשבים כולל חופשת הלידה או עד?

כולל חופשת הלידה מאחר ובחופשת הלידה עדין לא נותקו יחסי עובד מעביד.


 

במידה ועובדת זרה רוצה לבצע הפלה , מי אמור לשלם עבור התהליך?

הביטוח אינו מכסה הפלה, אלא אם היא מסיבות בריאותיות, עליה לפנות לרופא נשים פרטי יתכן ופניה לקו לעובד תעזור.

 
אנו לא מעוניינים שהעובדת תישאר לעבוד לאחר הלידה. אחרי איזה תקופה לאחר הלידה ניתן לפטרה?

לאחר 15 שבועות חופשת לידה עליך לקבלה חזרה לעבודה לעוד 60 יום, ורק אז תוכל לפטרה. אולם שים לב - במידה והעובדת לא תשלח את התינוק/ת לארצה, יתכן שלאחר חופשת הלידה הוויזה שלה תהיה חסרת תוקף , לכן מיד כשתחזור עליך לבדוק מהו התאריך של סוף הוויזה. אינך יכול להעסיק עובדת ללא ויזה תקיפה.

 


 

העובדת יוצאת לחופשת לידה טרם הלידה ומודיעה כי לא תחזור - מה הדין לגבי הזכויות הסוציאליות? מתי מסתיימים יחסי עובד מעביד במצב כזה?

כאשר עובדת מודיעה שיוצאת לחופשת לידה סמוך למועד הלידה (גם אם לפני הלידה) ומצהירה כי אין בכוונתה לחזור לעבודה - הינה מתפטרת כדין מפוטרת - כלומר זכאית היא לפיצויים ולכלל התשלומים כאילו ופוטרה. אך בל לנו לשכוח את נושא חופשת הלידה (15שבועות על פי חוק) שבמהלכה יחסי עובד מעביד ממשיכים להתקיים וצבירת הזכויות הסוציאליות ממשיכה גם בתקופה זו. כלומר יחסי עובד מעביד חדלים להתקיים רק עם תום 15 שבועות מעת היציאה לחופשת הלידה ועבורם יש לשלם את כלל התנאים הסוציאליים.

 


 

העובדת נכנסה להריון ולאחר הלידה נדרשה לשלוח את התינוקת לפיליפינים או לעזוב יחד אתה. אנו מאוד מרוצים ואיננו רוצים שתעזוב ובמיוחד אמי אשר נקשרה מאוד למטפלת ולתינוקת. המטפלת מוכנה להתחייב לעזוב את הארץ עם הילדה לאחר סיום העבודה עם אמי. מה ניתן לעשות?


 זהו טריק ידוע של משרד הפנים: הוגש בג"ץ (ראה כתבה) נגדם על כך שהם מחייבים את העובדות שילדו לשלוח את התינוק לארץ מוצאם או לעזוב עם התינוק. היות ובג"ץ ניצח וביטלו את ההוראה הזו, משרד הפנים מתחכם: כל יולדת שבהריון מוזמנת מתי שהוא לפני/אחרי הלידה למשרד הפנים, מובן שהוא יודע שהיא ילדה כיוון שהמחשבים מחוברים....היא מגישה תביעה לדמי לידה לבטוח לאומי, ואז הם מזמנים אותה , לוקחים את הוויזה שלה ומאריכים אותה מחדש רק עד 3 חודשים לאחר הלידה, מה שאומר שאם לא תשלח את התינוק היא בעצם שוהה לא חוקית בארץ, לא בגלל הלידה חלילה...אלא בגלל שהוויזה פקעה....                                                               
במקרה כזה צריך כנראה עורך דין  שיילחם עם משרד הפנים על שינוי תאריך הוויזה,
כיוון שהמשרד הפסיד בבג"ץ ובעצם מבצע משהו לא חוקי. לצערי היא תצטרך להיעזר
בעו"ד אחרת מלחמתה תהיה קשה- ברור שתוכל לפנות לקו לעובד כדי שיעזרו לה- הם
היו יוזמי הבג"ץ.
העובדת הזרה סיימה חופשת לידה, אין לה סידור לתינוק והיא אינה יכולה לחזור לעבודה. ביקשתי ממנה מכתב התפטרות ואז אשלם לה פיצויים ויתר הזכויות המגיעות לה. היום התקשרו אלי מעמותה המגנה על עובדים ואמרו לי שהיא אינה צריכה לכתוב מכתב התפטרות כיון שהיא אינה מתפטרת אלא אני מפטר אותה,
ושאשלם לה פיצויים. אני חושש שיש כאן תרגיל ואחרי שאשלם לה פיצויים היא תרצה לחזור לעבודה. מה לעשות?


ככל שהעובדת סיימה את מלוא חופשת הלידה שלה, דהיינו 15 שבועות בתשלום, ולא הודיעה על רצונה להאריך את חופשת הלידה לתקופה נוספת של 12 שבועות המותרת על פי החוק ללא תשלום, אזי אם לא מתייצבת לעבודה יש לראות אותה כמי שהתפטרה.

היא יכולה להגיש מכתב התפטרות לצורך טיפול בילד עד 9 חודשים מהלידה או אז ישולמו לה פיצויים כאילו פוטרה - אך עדיין יש לה חובה להודיע בכתב על התפטרותה. ולכן המועד הרלוונטי הוא מועד ההתייצבות חזרה לעבודה בתום חופשת הלידה על פי חוק, אם עבר ולא התייצבה ולא הודיעה אחרת, קרי שמתפטרת וכו'.

בכל מקרה, אם לשני הצדדים ברור שהעובדת לא חוזרת לעבודה - ניתן לערוך מסמך מפורש בכתב בין הצדדים, לפיו תצהיר העובדת שהיא מתפטרת לצורך טיפול בילד - זו הצהרה חייבת להופיע, וכן פירוט התשלומים שיושלמו לה בגמר חשבון.  רצוי להחתים עד א קשור על כך שיהיה עד להסכם (כמובן בשפה המובנת לעובדת).

 


פליטה הועסקה בניקיון. החסירה מספר פעמים, עכשיו בבית חולים , כנראה בהריון. מלפני 5 חודשים אין להעסיק פליטים, באשרה שלהם כתוב שאין רישיון לעבודה. מצד שני בהריון. המעסיק יכול לפטר? מהסיבה שחוקית הסתבר לו שאין להעסיקה עוד כי רישיונה פג עקב חוקי המדינה?

בהחלט סוגיה מעניינית. לדעתי אין דרך להתחמק מפניה לממונה על עבודת נשים.

אם אכן בהריון לפנות לממונה ולהסביר את הדחיפות שכן לא ניתן להעסיקה יותר לאור החוק ולבקש היתר פיטורים, מאמין כי יתנו, לא יכולים להכריח שהחוק אוסר.

אולי שווה להמתין קצת ולראות אם היא בעצמה לא תעלם ותתפטר למעשה, אם לא אז לפנות לממונה.


 מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 


* האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

 


 

 הגן    על      עצמך!

  עקבו אחרינו גם בפייסבוק

 

כניסה