חיפוש כותרת
>> פיצויים

   פיצויים 

תקנות פיצויי פיטורין


 

חוות דעתו של היועץ המשפטי של הקו למעסיק:  

על רכיב פיצויי פיטורים עובד ומעסיק תמיד יכולים להגיע לפשרה על פי סעיף 29 לחוק ולחתום על מסמך המאשר זאת ואז יהיה לזה תוקף חוקי.

זה הרכיב היחיד שניתן להתפשר עליו בהסכמה ולא תהא סמכות לבית הדין להתערב אם הסכימו הצדדים על תשלום נמוך יותר של פיצויים או בכלל לא, כל עוד זה בהסכמת העובד כמובן. (ההסכמה חייבת להיות לפחות בגובה 6% מאחר וזוהי חובה מתוקף מצו ההרחבה הפנסיוני ).


 

כמה פיצויים צריך לשלם לעובד ולאחר כמה זמן מגיע פיצויים?


כל עובד ובכלל זה עובד זר, זכאי לפיצויי פיטורין על פי חוק. הקריטריונים הבסיסים- אם פוטר לאחר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת ברציפות אצל מעסיקו, זכאי לשכר חודשי אחרון ב ר ו ט ו כפול מספר שנים וחלקיות שנים. מזה מפחיתים את חלקה של חברת הסיעוד במידה ויש חוק סיעוד והשתתפות בשכר.

במידה והתפטר העובד אזי זכאי לקבל את אשר נצבר עבורו (גם אם לא נצבר בפועל) לטובת פיצויים בקופת גמל במסגרת צו הרחבה לפנסיה, (6% נכון ל-2019) .

יודגש, כי בנושא פיטורים יש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבחון זכאות או אי זכאות.האם יש מקרים בהם ניתן להימנע מתשלום הפיצויים?על פי הוראות החוק היבש, לא ניתן לפטר ללא תשלום פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת וגמר חשבון מסודר. העילות שהוכרו על פי פסיקת בתי המשפט לשלילת פיצויי פיטורין (מלא או חלקי) היו, גניבות ממעביד על ידי העובד, אלימות מצד העובד, הונאות וכו'. אם אין אף אחת מהעילות האלה לא ניתן לפטר ללא תשלום פיצויי פיטורין וגמר חשבון מסודר.

ובנוסף חשוב להדגיש כי שלילת פיצויי פיטורים הינה בסמכות בית הדין לעבודה בבחינת כל מקרה לגופו.

לקריאת שו"ת נוספות בנושא- עילות לשלילת תשלום פיצויים -היכנסו לקישור הבא -  עבירות מצד העובד 

 


 

במקרה בו העובד הועסק באופן קבוע גם בימי ראשון וקיבל תוספת לשכר של כ1000ש"ח   האם בתחשיב הסופי  יש להסתמך  על השכר  החודשי  של 5300ש"ח , או על כל הסכום שכולל גם את השבתות???

  

סעיף 1 לתקנות פיצוי פיטורים קובע מה הם מרכיבי השכר הקובעים לצרכי פיצויי פיטורים - שאינם כוללים תשלומי אש"ל לפי דיווח, תשלומים עבור רכב, ביגוד, דמי הבראה, הוצאות נסיעות, טלפון ושעות נוספות אשר עובדים בהם בפועל (גם אם התשלום הוא גלובאלי).

הפסיקה פירשה רכיבים מסויימים שניתנים דרך קבע כגון בונוס קבוע לדוגמא כחלק מהשכר.

ואולם, תוספת שניתנת כתנאי להתקיימות, קרי לדוגמא תשלום בגין שעות עבודה בימי מנוחה שבועית לא נכללו בין רכיבי השכר  - אזי אין לחשבם כרכיב בשכר הקובע לצרכי פיצויי פיטורים.

 

אם ייקבע כי התשלום תמורת עבודה בסופ"ש אינו קבוע והוא תלוי במענה לשאלה האם העובדת עבדה או לא בסופ"ש מסויים - ייקבע כי מדובר בתוספת לשכר ולא חלק משכר היסוד המוסכם לעבודה - וככזאת היא לא תיכלל בבסיס השכר לחישוב ההפרשות.

לעומת זאת, אם ייקבע כי מראש סוכם על עבודה בסופ"ש - (באופן קבוע) כחלק ממתכונת העבודה הקבועה ואשר בגינה משתלם בכל חודש שכר הלוקח בחשבון עבודה קבועה בסופ"ש - ייקבע שהשכר תמורת העבודה בסופ"ש הוא חלק משכר היסוד שצריך לקחת בחשבון בחישוב ההפרשות.

בכל מקרה ביה"ד יבחן האם התשלום תמורת העבודה הוא חלק משכר היסוד או תוספת לשכר זה.


האם מותר לחברות הסיעוד להכניס את הרכיב של הפיצויים מידי חודש ? האם זה חוקי? או שהעובד הזר צריך לקבל לאחר שנה את הפיצויים?
 


לא ניתן להכניס את רכיב הפיצויים מראש. במקרה כזה החברה בעצם מקטינה את חלקה בתשלום , נכון להחל מיוני נאסר גם להכניס את תשלום החופשה והגמל בשכר העובד הזר. 


 

אין לי כסף לשלם לעובדת בסיום העסקה, מה ניתן לעשות?

השאלה כאן היא אינה בדבר הזכאות לפיצויים אלא על האפשרות לפרוש את התשלומים לפיצויים עקב מצב כלכלי קשה. תשובה: יש לפנות לעובד/ת בשפה שמבינ/ה, להסביר את המצב ולבקש ממנו/ה להגיע להסדר תשלומים. לצערנו העובד/ת לא חייב/ת להסכים לכך, אך במידה ומסכים/ה יש לתעד זאת בכתב בשפה המובנת לעובד/ת ולהחתימו/ה על כך.מה זה רכיב פיצויים והאם עלי לשלם לעובדת שעזבה מרצונה ?

 

רכיב הפיצויים הינו למעשה הפקדות המעביד לפיצויים במסגרת צו ההרחבה לפנסיה .

כספים אלו יינתנו לעובד גם במידה ומתפטר . על פי חוק אמור העובד לחתום על מסמכים רלוונטים (סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין) והמעסיק מפריש בקופה  מסודרת מדי חודש את האחוזים הנדרשים.  העובד המתפטר זכאי לקבל את אשר אמור להיות מופרש לקופת הגמל במסגרת צו ההרחבה לפנסיה  - 6% בשנתיים האחרונות - גם אם אינו חתום על סעיף זה וגם אם בפועל אין קופת גמל לטובתו.

במקרה של פיטורין תשלום הפיצויים לעוז בסיעוד הוא שכר חודשי ברוטו לכל שנת עבודה.

 
 

האם מעסיק שפיטר לאחר 10 חודשים חייב לשלם פיצויים?


על המעסיק להוכיח שפיטר את העובד לא לצורך התחמקות מתשלום זכויות המגיעות לעובד אחרי שנת עבודה רציפה, קרי פיצויי פיטורים  ודמי הבראה. אם יוכח בבית הדין שהמעסיק פיטר את העובד רק לצורך כך לאחר 10 חודשים ויותר יראו בעובד כאילו פוטר לאחר שנה ומגיעים לו פיצויי פיטורים + דמי הבראה. פיטורי צמצום, או מות מעסיק או אי שביעות רצון מעובד יכולים להיות סיבות מוצדקות לפיטורין לאחר 10 חודשים מבלי חיוב לשלם את שווי הזכויות דלעיל. רצוי להתייעץ עם עו"ד לבדיקת כל עניין לגופו.

 

עובד זר סיעודי שעבד שנה אך במהלך השנה נסע לחודש וחצי חל"ת כלומר בפועל עבד 10.5 חודשים , כעת החליט להתפטר. האם זכאי לפיצויים? 

 

 

אם נשמרו קשרי עובד מעביד במשך השנה,העובד זכאי לפיצויי פיטורין הגם שעבד בפועל רק 10.5 חודשים. אך היות והעובד התפטר ולא פוטר זכאי רק ל6% שהופרשו במסגרת פנסיית חובה.
 

 

 האם פטירת מעביד מזכה בפיצויים?

פטירת מעביד מזכה את העובד, אם עומד בתנאי חוק פיצויי פיטורין, קרי עבד למעלה משנה אצל אותו מעסיק, בפיצויי פיטורין (לפי ס' 4 לחוק) . לגבי דמי הודעה מוקדמת, הנושא שנוי במחלוקת. זאת כיוון שהחוק שותק לגבי תשלום דמי הודעה מוקדמת בעת פטירת מעסיק. ישנן פסיקות לכאן ולכאן. ישנם מעסיקים אשר שוללים את תשלום דמי ההודעה המוקדמת, ביחוד במקרים שבהם העובד הזר מיצה את שנותיו בארץ וצריך ליסוע חזרה לארצו, או במקרים שבהם העובד התחיל לעבוד בעבודה חדשה לאחר פטירת המעסיק בזמן תקופת ההודעה המוקדמת. בכל מקרה, לצערנו, הנושא אינו שחור-לבן. אם המעסיק שולל את תשלום דמי ההודעה המוקדמת, והעובד מחליט לתבוע אותו, רק בית המשפט הוא שמחליט האם בנסיבות העניין היה מוצדק לא לשלם, או לשלם חלקית, או לשלם את מלוא הסכום. כאמור ישנן פסיקות לכאן ולכאן, ובכל מקרה לגופו. (יציר פסיקה, פס"ד ע"ע 1267/04 אלנה זכריה נ' עזבון המנוחה ליזה קימלמן
ויטי שוורץ, ניתן ביום 31/12/2006. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה).

האם חזרה של העובדת לארצה מזכה בפיצויים? או  מעבר מגורים?


עובד זר או ישראלי שמעתיק מקום מגוריו למקום מרוחק ב - 40 ק"מ ממקום
מגוריו הנוכחי יהיה זכאי לפיצויי פיטורין  8.33% רק אם יעמוד בתקנות פיצויי פיטורין
הרלוונטיות, קרי (לשם דוגמא):

1. עובר ליישוב חקלאי.
2. מצטרף לבן-זוג לשליחות לחו"ל בשירות המדינה.
3. לרגל נישואין לאזרח ישראלי ומעבר מגורים ליישוב אחר בישראל בו גר בן-הזוג.
4. עובר לעבוד במשטרה, צבא או מסודות מדינה מוכרים אחרים.

כלומר עובד זר שמתפטר לצורך נסיעה לארץ מוצאו, שלא בשל עובדה שגורש ו/או נגמרה לו האשרה והמעסיק לא מצליח לחדש אותה, אלא על סמך רצונו האישי - זכאי יהיה לקבל את אשר אמור להיות מופרש לקופת הגמל במסגרת צו ההרחבה לפנסיה  - 6% בשנתיים האחרונות

תשובתה של עו"ד איריס מעיין, ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

בחוק פיצויי פיטורין נקבע כי ככלל פיצויי פיטורין יגיעו לעובד שעבודתו הסתיימה שלא ביוזמתו. בתי הדין לעבודה קבעו כי כשהפסקת יחסי עבודה היא על רקע סיום אשרת השהיה של העובד - היא תחשב ככזאת המזכה בפיצויי פיטורים. יש לבחון בדיוק את הנסיבות של כל מקרה ומקרה ולקבוע ביחס אליו האם יש סבירות כי ייקבע שהפסקת יחסי העבודה הייתה ידועה וצפויה ע"י המעסיק ולא הייתה ביוזמת העובד - אם לאו.

 


האם גירוש עובד שהועסק באופן לא חוקי מהארץ מזכה אותו בפיצויים?

 

יש פסיקה של בתי הדין האזוריים לעבודה לפיה אם עובד מגורש מן הארץ ועבד למעלה משנת עבודה אצל המעסיק אזי דינו כמתפטר בדין מפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים, שכן המעסיק היה צריך לקחת בחשבון שמעסיק עובד זר ללא היתר יכול ויתפסו אותו ויגרשו אותו בכל עת ולא בגלל רצון העובד ולכן יהיה חייב בפיצוי פיטורים.

 

ברור שכל מקרה נבחן לגופו של ענין, ותלוי בנסיבות.

 


העובדת מועסקת אצלנו כבר ארבע שנים ומסרבת בתוקף לחתום על חוזה העסקה ביננו, האם זו עילה לפיטורין ללא תשלום פיצויים?

 

 סירוב לחתום על הסכם עבודה המחויב על פי חוק הוא בהחלט סירוב לא מוצדק, אלא אם החוזה לא תואם את הוראות החוק. במידה והשכר הקבוע בינכם והתנאים בחוזה  הינם על פי החוק ולא מסכימה לחתום יש להודיע לה בכתב, שאם לא תחתום תפוטר כי אסור להעסיק ללא הסכם עבודה בתוקף. במקרה זה יכול וישללו לה פיצויי הפיטורים.

כמובן שבסופו של יום אם תוגש תביעה שלילת פיצויי הפיטורים תוכרע על ידי בית הדין לעבודה.

 


 

אני מבקשת להעביר את אימא (אני האפוטרופסית) מחיפה להרצליה . העובדת ,אשר גרה בביתה של אמי , מסרבת לעבור .  האם היא זכאית לפיצויים?

החוק אינו עוסק בשינוי מקום העבודה, אלא בשינוי מקום מגורי העובד ביחס לעבודה. משכך על פי החוק היבש, היות שמקום המגורים של העובד הוא בבית המעסיק ושם גם העבודה אין עילה להתפטרות בדין מפוטר.

אולם זו בסופו של יום יהיה זה בית הדין לעבודה שיכריע בשאלה זו, שוב בהעדר חקיקה מתאימה לאופי העבודה המיוחדת של עובד בסיעוד המתגורר אצל המעסיק.


האם אני רשאי לפטר את העובדת הזרה לאחר 9 שנים ? לשלם לה פיצויים , ולהחזירה לעבודה ? האם אני יכול לפטר את העובדת, לשלם לה את שזכאית עד כה ולהחתימה על חוזה חדש?

התשובה : לא!!!!!

כדי שיתנתקו לגמרי יחסי עובד-מעביד צריכים לחלוף 6 חודשים מסיום העסקה להעסקה מחדש. אבל-מה שכן ניתן לעשות זה להגיע להסכם בכתב (בהסכמת העובדת מעין סעיף 14) בדבר הזכאות לפיצויי פיטורים ויתרת התנאים הסוציאליים - לשלם עבור ה - 9 שנים הנוכחיות לפי משכורת אחרונה ומעתה ואילך תתחיל לצבור ותק על סמך המשכורת החדשה. 

מומלץ כי הסכם זה יערך על ידי עו"ד בעל מקצוע שיעגן את זה בצורה המיטבית ביותר כדי לעגן על זה לאחר מכן, בעת הצורך, בבית הדין לעבודה.

 


 

לאימי עובדת מזה 15 שנה שביקשה לחזור מרצונה הביתה. היא אמורה לעזוב סביב אפריל ברצוני לדעת מס' דברים: 1. האם עליי לשלם לה פיצויים מסויימים ולפי איזה חישוב? 2. האם אני יכולה לעשות חפיפה בין שתי העובדות במקביל לתקופה של לפחות שבועיים? 3. במידה ונמצא עובדת טובה לפני הזמן בו היא ביקשה לעזוב האם אני יכולה לדרוש ממנה לעזוב יותר מוקדם, ובמידה וכן האם אני הופכת למפטרת?קודם כל תדרשי בבקשה מהעובדת שתעלה את הדברים על הכתב ותמסור לך הודעה מסודרת מתי היא עוזבת. כל שינוי אקטיבי במועד שבא מכיוונך יהפוך אותך למפטרת או אז תצטרכי לשלם לה פיצויים על פי חוק, 15 משכורות. אשר על כן, המלצתי היא לא לעשות שום דבר אקטיבי מלבד חיפוש מחליפה קרוב למועד, ולאחר שנתנה לך העובדת המכתב כמפורט לעיל.


    

העובדת הזרה של סבתא שלי רוצה לנסוע חזרה עקב בעיות משפחתיות שלה, לא יודעת מתי תחזור. רציתי לברר מה קורה לגבי מחליפה ומה קורה אם מחליטה לא לחזור? ומה הדין לגבי פיצויים אם עזבה מרצונה?שלום רב,אין אפשרות לעובד להודיע למעביד שיוצא לחופשה ואינו יודע מתי חוזר... ביחוד כשמדובר במעסיק סיעודי. כדאי להודיע לעובדת בכתב בשפתה, שאינך מאשרת את יציאתה עקב כך שאינך יודעת בבירור לכמה זמן מבקשת חופשה והאם תחזור, והמצב של המעסיקה אינו מאפשר חופשה כרגע.  במידה ויוצאת למרות אישורך הרי זה כאילו התפטרה. 
 ואולם: יש לציין, כי אם עברה שנת עבודה רצופה והעובדת לא יצאה לחופשה ו/או
לא פדתה את ימי החופשה שלה, היא זכאית לחופש על פי חוק באישור מעסיק כמובן ובתיאום מולו.  ניתן לומר לה כי יכולה לצאת לחופשה מתי שיהיה נוח למעסיק וכמובן מוגבלת לימי החופשה שיש לה על פי חוק בלבד. אולם, אם במשפחתה ישנם בעיות רפואיות קשות שמצריכות את טיפולה - כגון הורה או ילד חולה, היא תוכל לטעון שמסיימת את עבודתה על מנת לטפל בהם וכך יתכן שתזכה בהתפטרות המקנה פיצויים. מובן שעל מנת לטעון זאת עליה להביא אישורים רפואיים מתאימים וזכותך לדרוש בדיקתם.

מחליפה זה עניין בעייתי ביותר, כיוון שסבתא בת 100 ולא יודעים לכמה זמן ההחלפה, רוב הסיכויים שאם תמצאי עובדת בכלל היא תרצה להיות קבועה ורק עובדת שקצת זמן בארץ תסכים לעבוד עם בת 100, כיוון שעובדות שמיצו כמעט את כל זמן שהייתן החוקית בארץ לא "תקחנה סיכון" בלשון בוטה.
העובד שלנו - מזה 5 שנים - החל בחודשים האחרונים להתלונן על כאבי גב. הלכתי איתו לרופאים, שקבעו שיש לו דלקת פרקים ניתנת לטיפול, שינוח ויקבל תרופות. הצעתי לו שינוח על חשבון ימי המחלה שלו בתשלום וימשיך לעבוד. סירב ורוצה לחזור לארצו. טוען שהתפטרותו על רקע רפואי. בינתיים ממשיך לעבוד אצלנו בצורה סבירה. האם לשלם פיצויים?


התפטרות לאור מצב בריאותי לקוי צריכה להראות קשר ישיר בין ההתפטרות למצב בריאותי. אכן מקרה גבולי שרופא קובע שניתן לטפל במחלה, ועצם זה שהעובד ממשיך לעבוד. כמובן עדיף ליתן לו לעזוב ולא לפטר אותו, שכן כל יום שעובד רק מוכיח כי הבעיה הרפואית לא מפריעה לעבודה...


 


מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 

 


 

מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון. 

 


 

 

קו למעסיק - הגן על עצמך!

 

  עקבו אחרינו בפייסבוק

כניסה