חיפוש כותרת
>> מידע מהרשויות וארגוני סיוע

מידע מהרשויות וארגוני סיוע

 קצבאות, בדיקת תפקוד, תשלום דמי ביטוח למטפל ועוד.

עדכונים מהמוסד לביטוח לאומי  

 

תחום עובדים זרים
באתר רשות
האוכלוסין וההגירה

 

 היתרי העסקת עובדים זרים, חוקים ותקנות, פסיקות בנושא ועוד.

דף מידע בנושא העסקת עו"ז בענף הסיעוד


אתר הממונה על
עובדים זרים
במשרד הכלכלה
 לשעבר (תמ"ת)

 

 מידע בשפות שונות, זכותונים, חוקים ונהלים להעסקת עובדים זרים, פסיקות בנושא ועוד.

פיטורי עובדת בהריון 

 
אתר משרד הרווחה
ושירותים חברתיים

 

 אוכלוסיות נזקקות, נהלי עבודה סוציאלית ועוד.

זימוניות לשעת חירום לחרשים

 

 

 

עמותת נגישות ישראל

עמותת נגישות ישראל הוקמה בשנת 1999 לקדם את הנגישות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם להשתלב בחברה, בשוויון, בזכות, בכבוד ועצמאות מרבית

 

ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל  

 

מטרת ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל ונכים בלתי מאוגדים הינה לסייע ל-30 הארגונים המאוגדים בארגון בכל הנושאים, בעיקר בייצוג כלפי מוסדות הממשלה והכנסת. המגמה היא הרחבת מודעות הציבור לצרכי הנכה ושילובו בחברה כאזרח שווה זכויות.

 

 

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה. החל מינואר 2008 מרכז הידע פועל בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים.                  

כניסה