חיפוש כותרת
>> חוק עובדים זרים

העובד הזר וכספי הפנסיה -  

החוק מחייב להפריש כספים לטובת הפנסיה של העובד הזר, אבל מתי על העובד לקבל את הכספים הללו??

הרי אנחנו , בתור עובדים ישראלים מקבלים את כספי הפנסיה שלנו רק בגיל הפרישה אז מה המקביל לפרישה אצל העובד הזר? מה קובע החוק?


פרק ד' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 המדבר על "הפקדת כספים לטובת
העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל
(תיקון: תש"ס, תשס"ה)" וקובע את זכאותו של העובד הזר לביטוח פנסיוני, נקבע גם
בסעיף 1יא(ד) כי:

"(ד) עובד זר זכאי לקבל את הכספים ששולמו בעדו לקרן או לחשבון הבנק בתוספת הרווחים שנצברו עליהם, בניכוי דמי ניהול של הקרן או בניכוי
עמלות בשל ניהול חשבון הבנק, לפי הענין, ובניכוי מס כדין במועד, במקום ובתנאים שקבע שר הפנים, ובלבד שהעובד הזר עזב את ישראל, שלא
לצורך יציאה זמנית ממנה, עד תום התקופה שבה הורשה לשהות בה לפי הוראות חוק הכניסה
לישראל
; המועד שייקבע לפי סעיף קטן זה לא יהיה מוקדם מיום עזיבתו של העובד הזר
את ישראל ולא יהיה מאוחר מתום שלושה חודשים מיום עזיבתו כאמור."


גם משרד הכלכלה (התמ"ת לשעבר) תומך בעמדה זו. 

דעתו המלומדת של עורך דין מטעמינו בבחינת נושא חוק פנסיה חובה


 

 האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

כניסה