חיפוש כותרת
>> ניתוח שכר המינימום לעובד 2016

ניתוח שכר המינימום לעובד 2016 

הנחות יסוד:

משרת העו"ז בסיעוד מוגדרת כמשרת אמון אשר שכרה משולם על בסיס משרה מלאה :

43 שעות עבודה בשבוע,   4.2 שבועות בחודש על בסיס שכר מינימום.

שכר הברוטו למשרה מלאה הוא 4825₪ , (25.94 ₪  לשעה).

בנוסף, יש לשלם את התנאים הסוציאליים- חופש, הבראה, 9 ימי חג בשנה, חלק העובד בגמל, דמי מחלה (אם חלה) ,פיצויים ונסיעות.

לזכאי חוק הסיעוד : לעובד שני מעסיקים - אתם וחברת הסיעוד. ושכר העובד מתחלק בהתאם.

 

 

אז כמה זה עולה לנו?

 שכר מינימום  25.94 ₪  לשעה - (מדי חודש) כפול 43 שעות בשבוע כפול       

 4שבועות בחודש =4825 ₪  

 

 זכות סוציאלית

 %

 לשעה

 הבראה

 5.03%

 1.30 ₪ לשעה

 חגים

 3.04%

 0.78₪ לשעה

 ביטוח לאומי מעביד

 2%

 0.51 ₪ לשעה

 גמל חלקו של העובד

 5.75%

 גמל חלקו של המעביד

 6.25%

 

 דמי חופשה

 5.29%

 1.37 ₪ לשעה*

 דמי מחלה

 1.93%

 0.5 ₪ לשעה

 הודעה מוקדמת

 4,825 ₪ **

 שי לחג

 פיצויים

 8.33%

 שכר חודשי ברוטו

 (הזכאות לפיצויים בגובה 8.33%   )

* לפי זכאות של שבועיים חופשה בשנה  (ב4 שנים הראשונות )

** לפי חישוב של מינימום שנה העסקה

 

כשיפסקו יחסי עובד מעביד, יהיה עליכם לשלם את סך הזכויות הסוציאליות

 

אנו מקווים כי תמצאו את המסמך לעזר בהיערכותכם הכספית להמשך העסקת העובד.

ואנו ממליצים  - נהלו ותעדו את הרישום בפנקס תשלומים ייעודי לעובדים, ובכך תמנעו מתביעות הן מצד העובד והן מצד המדינה!

 

לפרטים נוספים תוכלו לקרוא בהרחבה -

"מדריך למעסיק"

המידע למעסיקים

 

כניסה