חיפוש כותרת
>> מי אחראי על תשלומים לעובד

עודכן לאחרונה 15/06/21

מי אחראי על התשלומים לעובד?

 

תשובת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

בעל ההיתר הוא ה'מעסיק'.

שכן לפי חוק עובדים זרים, רק בעל היתר יכול להיות מעסיק של עובד זר ואין כך הדבר בנוגע לחברות הסיעוד .

יחד עם זאת חברות הסיעוד הן בעלות חיוב, זאת מכוח חוק הסיעוד והנהלים

שמחייבים אותם .

חובת חברת הסיעוד לשלם לעובד הזר המועסק ע"י בעל ההיתר תמורת מכסת שעות הסיעוד שנקבעה למעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי.
מעבר לשכר שמושלם, על החברה לשלם גם זכויות נלוות לשכר של העובד תמורת שעות אלה.

 

כך הדבר גם בנוגע לפנסיה -

המעסיק יקיים את חובותיו להפרשות פנסיוניות כפי שכתוב בתדריך הבא.

 

אם חלק מההפרשות או פיצויי הפיטורים צריכות לחול על גורם אחר (למשל  על חברת הסיעוד) - אותו גורם יתן את הדין ביחס להפרשתם או לתשלומם.

 

במקרה מורכב יותר (נוכח 'פטירת' שני הגורמים החייבים בהפרשה - פטירת המעסיק ופשיטת רגל של חברת הסיעוד; והצורך לגבות את הזכות ממי שבא בנעליהן בהקשר זה (העיזבון וכונס הנכסים או המוסד לביטוח לאומי)). לכן, יתכן ולא יהיה מנוס במקרה זה מקביעה של בית הדין לעבודה, שיפסוק מי צריך לשלם לעובדת וכמה.

 

 

חובת ההפרשות ותשלום הפיצויים של חברות הסיעוד קבועה בהסדר שלהן מול המוסד לביטוח לאומי ויש לפנות אליהם כדי לקבל מענה מדוייק ביחס לאופן מימוש החיוב.

 

נוהל משרד הכלכלה בנושא פנסיה

 


 האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

כניסה