חיפוש כותרת
>> מי אחראי על תשלומים לעובד

מי אחראי על התשלומים לעובד?

תשובתה של עו"ד איריס מעיין, ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

 

 

בעל ההיתר הוא ה'מעסיק'. שכן לפי חוק עובדים זרים רק בעל היתר יכול להיות מעסיק של עובד זר וחברות הסיעוד אינן בעלות היתר.

יחד עם זאת חברות הסיעוד הן בעלות חיוב (מכוח חוק הסיעוד והנהלים שמחייבים אותם על פיו) לשלם לעובד הזר המועסק ע"י בעל ההיתר תמורת מכסת שעות הסיעוד שנקבעה למעסיק בעל ההיתר.
חובה זאת היא לשלם שכר וזכויות נלוות לשכר של העובד תמורת שעות אלה.

יש לפנות בשאלה למוסד לביטוח לאומי (שם, הגב' אורנה זמיר, ממונה על תחום הסיעוד) - האם חברות הסיעוד חייבות בדיווח על מילוי חובתן לשלם לעובד תמורת שעות אלה ומה בדיוק כוללת חובת דיווח זאת ולמי הם חייבים לדווח.

 

כך הדבר גם בנוגע לפנסיה -

המעסיק יקיים את חובותיו להפרשות פנסיוניות כפי שכתוב בתדריך הבא.

 

אם חלק מההפרשות או פיצויי הפיטורים צריכות לחול על גורם אחר (למשל  על חברת הסיעוד) - אותו גורם יתן את הדין ביחס להפרשתם או לתשלומם.

 

במקרה מורכב יותר (נוכח 'פטירת' שני הגורמים החייבים בהפרשה - פטירת המעסיק ופשיטת רגל של חברת הסיעוד; והצורך לגבות את הזכות ממי שבא בנעליהן בהקשר זה (העיזבון וכונס הנכסים או המוסד לביטוח לאומי)). לכן, יתכן ולא יהיה מנוס במקרה זה מקביעה של בית הדין לעבודה, שיפסוק מי צריך לשלם לעובדת וכמה.

 

 

חובת ההפרשות ותשלום הפיצויים של חברות הסיעוד קבועה בהסדר שלהן מול המוסד לביטוח לאומי ויש לפנות אליהם כדי לקבל מענה מדוייק ביחס לאופן מימוש החיוב.

 

נוהל משרד הכלכלה בנושא פנסיה

כניסה