חיפוש כותרת
>> הבהרות לחוקי עבודה

חופשה ללא תשלום  (חל"ת)

 

חופשה ללא תשלום לבקשת העובד, היא למעשה השעיית החוזה בין הצדדים, קרי יחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיים אך הזכויות והחובות של הצדדים מושעים למשך החופשה.

 

כעקרון החוק מאפשר לעובד ומעביד להתנות ולהסכים על תנאי צבירת הזכויות בזמן החופשה ללא תשלום.

 

עם זאת, סעיף 10(3) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964, קובע כי חל"ת של למעלה מ-14 ימים לשנת עבודה, שניתנה לעובד בהסכמתו של המעביד לא תובא במניין הימים לענין קביעת סכום פיצויי הפיטורים. מן הכלל אל הפרט, יש לחשב את פיצויי הפיטורים עד ליום ה-15 בו יצא העובד לחל"ת.

 

 

 הודעה מוקדמת

 

באשר לדמי הודעה מוקדמת, חוק הודעה מוקדמת שותק באשר לזכאותו של עובד לדמי הודעה מוקדמת בעת פטירתו של מעסיק.

 

עיקרה של מטרת החוק הינה תשלום הודעה מוקדמת שאמורה לתת לעובד שמעסיקו נפטר והוא לא צפה זאת, שהות מספקת ואורך רוח כלכלי למצוא עבודה חדשה.

 

פסיקת בית הדין שללה זכאות זו, אך ורק שהוכח לבית הדין שאין צורך להגשים מטרה זו, למשל כאשר העובד מוצא עבודה חדשה מיידית עם פטירתו של המעסיק.

 

מאחר והעובד הינו למעלה מ-51 חודשים בארץ, והמעסיק שנפטר הינו מעסיקו האחרון, כך שממילא לא יכל למצוא עבודה נוספת, נראה כי מטרת החוק אינה מתמלאת, אך שוב מאחר ואין הנחיות הנגזרות מהוראות הדין והחוק, אינני יכול לתת קביעה ברורה.אמליץ להסביר זאת לעובד וכן להחתימו על כתב ויתור טענות בעת גמר החשבון ותשלום כל זכויותיו הסוציאליות.

 


 האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

כניסה