חיפוש כותרת
>> זכותון למעסיק

      זכותון למעסיק

ראשי פרקים:


זכותון למעסיק- הזכות להעסיק עובד זר

אם אתה זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום או להשגחה בבית למען בטיחותך  - בדוק את זכאותך לגמלת סיעוד.

 

 • יש למלא את טופס התביעה לגמלת סיעוד ולהגישו למוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאי לגמלה יבחר שירותים המתאימים לו : טיפול בביתו, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.
 • כדי לקבוע את מידת התלות של המבקש , יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בבית המבקש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. 

 עוד פרטים במדריך למעסיק

 

משרת הסיעוד כמשרת אמון

 

משרת העובד הזר בסיעוד הוגדרה על ידי בג"ץ בהרכב של 7 שופטים כמשרת אמון. 

המשמעות של זה הינה נוכחות 24 שעות של העובד בבית המטופל, כאשר העבודה בפועל והתשלום עבורה הינה כמשרה מלאה. 8 שעות עבודה  בפועל והשאר נוכחת והשגחה.   בתביעה עבור שעות נוספות מצד העובד עליו יהיה להוכיח בראיות שעבד יותר מ - 8 שעות ברציפות בפועל בכדי להיות זכאי לתשלום עבור שעות נוספות. אולם במקרה של עובד סיעוד המתגורר בבית המעסיק קשה לקבוע ולפקח על שעות העבודה שלו בפועל, ובתי המשפט חלוקים בשאלה זו , אשר על כן כל מקרה לגופו ויש להיעזר בייעוץ משפטי. 

 

עשה ואל תעשה בהעסקת עובד זר

 

 • לפני תחילת העסקה, חשוב להגדיר את ציפיותך ולתאם עמדות מול העובד הזר.  ולעגן זאת על ידי חוזה עבודה בינכם - הגדירו מראש מה אתם מצפים מהעובד מבחינת תחומי פעילותו ואחריותו וכך תמנעו מאי הבנות.
 • עליך כמובן להסתמך על חוקי העבודה הנהוגים במשק ולפעול לפיהם בשל אחריותך כמעסיק - חוזה שינוסח לא לפי רוח החוק אינו קביל.
 • לדוגמא במידה והנך רוצה שהעובד יעזור בארוחות יום שישי עליך לתאם זאת מולו כחלק מהחוזה בראשית ההעסקה בכדי להמנע מעימותים ודרישות בהמשך. דוגמא נוספת : במידה והעובד מבקש להתקין אינטרנט בבית המעסיק  -  הטבה זו תלויה ברצון הטוב של המעסיק והיא זמנית, ובמידה ויימצא על ידיך שגלישה ברשת פוגעת בעבודת המטפל תוכל להפסיקה מיידית וזה לא ייחשב להרעת תנאים.
 • חשוב להחליט באם להעסיק את העובד ביומו החופשי או לא - מידע שיעזור לך להחליט היא עצם העובדה כי כל תשלום הניתן באופן קבוע לעובד  מהווה חלק מהשכר לתחשיב תנאים סוציאליים  - אם העובד  מועסק גם בסופי שבוע שכרו %150.

   עוד מידע על העסקת עובד חדש

 

 

זכויות המעסיק

 

 •  זכותך לקבוע את רמת השכר ואופן התשלום - שכר מינימום  של 5300 ש"ח למשרה מלאה בחודש (נכון למרץ 2019) וממנו נגזר שכר המינימום לשעה: 29.12ש"ח.  
 •  זכותך לנכות משכר העובד בגין מגורים, כלכלה ועוד עד 25% משכר ברוטו לפי ההנחיות .לטבלה המלאה 
 • בחירת מועדי החופשה לעובד היא בידך והסכמתך הכרחית למימוש חופשת העובד. 
 • זכותך לנהל מעקב אחר תשלומים של מפרעות או תשלומים שונים ששולמו לעובד לפי  הסיכום בין העובד למעביד. זכותך לרשום כל ארוע כזה ולהחתים את העובד על כל תשלום שקיבל כמו הלוואות, רכישת כרטיסי טיסה וכו'.
 • פרטים נוספים  - שכר העובד

 

זכויות המעסיק בנוגע לתנאים הסוציאליים לעובד

 

 • אין לעובד יכולת לחייב את המעסיק שלא להוציא אותו לחופשה ובמקום לקבל עליה כסף, אלא בהסכמת המעסיק  בכתב ובמסגרת החוק. החוק מאפשר פדיון ימי חופשה רק בסיום העסקה ובהתאם ליכולת הצבירה- חייב העובד לנצל 7 ימים ואת היתר לצבור לשנתיים הבאות. חופשה שנתית - הפרטים המלאים
 • אין הפסקות! אין כל חובה לתת הפסקה של שעתיים בעבודת העובד הזר. גם היועץ המשפטי של משרד הכלכלה- אינו מכיר כל סימוכין לכך בחוק. החוק מחייב מתן חופשה מידי שבוע (או תשלום עליה) העבודה בבית המטופל הסיעודי אינה מסביב לשעון, אך ההשגחה והשהייה בבית לצידו מחייבת את הישארות העובד ! בבית 24 שעות ביממה במהלך 6 ימים בשבוע, אלא אם כן סוכם בינכם אחרת.
 • חל"ת (חופשה ללא תשלום) אינו נחשב כימי עבודה בחישוב עבור זכויות סוציאליות אלו למעט חופשה (בתנאי שעבד/ה לפחות 200 יום בשנת החל"ת). בזמן החל"ת גם צריך להודיע לעובד/ת לשלם עבור ביטוח לאומי בעצמו/ה או להחזיר לכם את החלק היחסי (במידה והנכם פטורים מתשלום כמובן שאין לגבות דבר ובמידה ועליכם לשלם חשוב לא להפסיק לשלם כדי לא לפגוע ברציפות הזכויות). כדאי לתעד את תקופת החל"ת ולהחתים את העובד/ת על כך.
 • פנסיה  - העובד יקבל את הכספים שהופרשו עבורו לפנסיה מצד חברת הסיעוד רק במועד שבו הוא מסיים לשהות בישראל בסטטוס של עובד זר ולא יכול לשוב ולקבל סטטוס שכזה בישראל (כלומר, במועד שעוזב את ישראל לצמיתות ולא יחזור אליה במעמד של "עובד זר"), את ההפקדות לפנסיה מצד המעסיק הפרטי יקבל העובד עם סיום יחסי עובד מעביד או עם עזיבת הארץ, הקודם מבין השניים. 


 

חשוב לדעת

 

 •  נהוג לתת מקדמות( דמי כיס) במהלך סופי השבוע . תשלום זה מהווה חלק מהשכר החודשי ויבוא לידי ביטוי לפיצויים ושאר תנאים סוציאליים.
 • עובד המשתכר כחוק ודורש העלאה בשכר תוך איום בהתפטרות אינו זכאי יהיה לתשלום פיצויים מלאים ומעמדו החוקי בתור עובד זר בישראל הופך תלוי ביכולתו למצוא מעסיק אחר. 
 • עובד הנמצא בישראל תקופה הנעה בין 30-90 ימים  בלא עבודה המתועדת ורשומה אצל רשות ההגירה אצל מעסיק בעל היתר להעסיקו בענף העבודה שלשמו הגיע לעבודה בישראל, צפוי להרחקה מהמדינה. 
 • לפי הנחייה של משרד האוצר בהתאם לפיקוח על הלבנת הון, יש לפתוח לעובד חשבון - בבנק הדואר ולהפריש את השכר אל חשבון זה באמצעות המחאה או העברת כספים בנקאית. באופן זה ישנה הוכחה על תשלום השכר גם אצל המעסיק וגם אצל העובד.

 


 

זכאות להנחות/פטורים במוסדים ממשלתיים וחברתיים שונים

1.ביטוח לאומי

2.מעסיקים שיש להם ח.ס

3.קשישים ניצולי שואה

4.אזרחים ותיקים

 

1.ביטוח לאומי

 

מעסיק חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק לראשונה ולהודיע על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת במשק בית.

את הטופס ניתן להוריד באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפי המוסד לביטוח לאומי.תשלום הב.ל הוא בגובה 2% מהשכר ברוטו. 

החל מינואר 2020 בעל היתר להעסקת עובד זר, פטור מתשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בתנאי ופתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר והשכר המשולם על ידו כהשלמת שכר(השלמה מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד)אינו עולה על 5,500ש"ח לחודש. (מותנה בתשלום בר הוכחה - הפקדה בחשבון בנק או תשלום בהמחאה).

במידה והשלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 5,500ש"ח המעסיק חייב לדווח ולשלם על ההפרש . 

 

פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי

 

2.מעסיקים שיש להם ח.ס.:

על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו  בביצוע פעולות היום-יום ובניהול משק הבית, ויקלו על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו - והכול לפי מסגרת הזכאות.

השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, למעט המטפל/ת בביתו :

 • טיפול במרכז יום לקשישים.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
 • משדר מצוקה.
 • שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד, כדי לבדוק מה הם שירותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו, ומי יטפל בו, יבקרו בבית המבוטח עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים.את שירותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.

 

הנחה  בארנונה - מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה של 70% בתשלומי הארנונה על דירתם.

את ההנחה מקבלים באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית, מאחר וזו מקבלת בסוף כל שנה מביטוח לאומי רשימת הזכאים לגמלת סיעוד. במקרים בהם אושרה גמלת סיעוד במהלך השנה ולא בתחילתה, ניתן לגשת לגזברות העירייה ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

הטבה בחשבון המים - מקבלי גמלת סיעוד זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך. ההטבה ניתנת אוטומטית ומתעדכנת מידי כמה חודשים אך ההטבה ניתנת גם רטרואקטיבית. גם מקבלי קצבת זקנה לנכה זכאים לאותה הטבה.

הנחה בחברת חשמל - מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל. ההנחה הינה חודשית בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קווט"ש הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

מאחר וחשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכת עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

עד לגובה מקסימלי של כ-120 ש"ח לחודש וכ-240 ש"ח לחשבון דו-חודשי .

גם אזרחים ותיקים שמשתלמת להם גמלת הבטחת הכנסה או מקבלי קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251  לחוק הביטוח הלאומי זכאים לאותה הנחה.

 

 

3.קשישים ניצולי שואה. - לבירור מכלול הזכויות לניצולי השואה אנא פנו לרשות לזכויות ניצולי השואה 568265103-  או  למרכז המידע של המשרד לאזרחים ותיקים בטלפון *8840 .

 

4.אזרחים ותיקים:

*פטור מאגרת טלויזיה ורדיו -  ניתן לאזרחים ותיקים פטור מלא מתשלום האגרה.

*הנחות הצגות וסרטים - הנחה של 50% תינתן בקניית כרטיס לסרטים ישראליים בכל ימות השבוע ובכל שעות ההקרנה, כולל בתקופות חגים, על בסיס מחיר כרטיס יחיד הנמכר לכלל הציבור. כמו כן, ישנם בתי קולנוע המעניקים הנחות עד לגובה של כ-20%, גם לסרטים לא ישראליים. הנחה של 50% תינתן בקניית כרטיס למופעים של התיאטראות הנתמכים על ידי המדינה.

*מוזיאונים-  הנחה של 50% תינתן בדמי הכניסה, בעיקר במוזיאונים הרשמיים, כגון: מוזיאון ישראל ,מוזיאון תל אביב ,מוזיאון ארץ ישראל ,מוזיאוני חיפה

*פעילויות תרבות ופנאי - אזרחים ותיקים זכאים ל- 50% הנחה בדמי הכניסה לגנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים אתרי הנצחה ועתיקות.

*נסיעה באוטובוסים - נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 זכאים להנחה בגובה של 50% בכל קווי האוטובוס הציבוריים.

*נסיעה ברכבת - אזרחים ותיקים זכאים לקבל הנחה של 50% ברכבת ישראל, כבר מגיל 60 עבור נשים ומגיל 65 עבור גברים.

*ליוצאים לחו"ל: תעודת אזרח ותיק עם ציון שמו המלא של האזרח הוותיק בשפה האנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לכללים החלים שם.

*בריאות -

1.בקופות החולים קבועה תקרה מקסימלית לתשלומי ההשתתפות העצמית של משפחה עבור שירותים רפואיים בכל רבעון. משפחה שבה לפחות אחד מבני הזוג בן 65 ומעלה זכאית להפחתת תקרת התשלום הרבעונית בשיעור של 50%.

2.חבר קופת חולים מעל גיל 75 זכאי להנחה של 10% בדמי ההשתתפות עבור תרופות.

3. דמי ביטוח בריאות מופחתים: מקבלי קצבת זקנה בתוספת גמלת הבטחת הכנסה וכן מקבלי קצבת זקנה לנכה זכאים לתשלום דמי ביטוח בריאות מינימאליים.

4.תרופות - אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה וכן אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה זכאים להנחה בשיעור של 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, לא חשוב אם רכש את התרופה בבתי המרקחת בקופות החולים או בבתי מרקחת אחרים. לא יותר מתקרה חודשית המשתנה בהתאם לקופת החולים.

5. במידה והאזרח הוותיק מאושפז בבית חולים, וזקוק לשיקום הזכאות לשיקום נקבעת על ידי רופא בין היתר לאחר שמולא דוח עובד סוציאלי, תוך התייעצות עם גורמים נוספים.

במצבים שבהם קיימת המלצה לשיקום וקופת החולים אינה מאשרת - ניתן להגיש קבילה לנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות בטלפון 6800 * או בפקס 02-5655981 או בדוא"ל kvilot@moh.health.gov.il

6. אזרח ותיק שחלה פגיעה בשמיעתו- צריך לפנות לרופא אף-אוזן-גרון בקופת החולים על מנת לבדוק את זכאותו להטבה לקבלת מכשיר שמיעה.

7.מכשירי שיקום הליכה וניידות -  משרד הבריאות משתתף במימון 75% מעלות מכשירי שיקום והליכה וב-90% מימון מכשירי ניידות ,מתקרת ההשתתפות או מעלות המכשיר כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות.

 ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מהשתתפות עצמית ומשרד הבריאות מממן

 100% מעלות המכשיר או תקרת ההשתתפות.  הקריטריונים נקבעים על פי נהלי משרד הבריאות.

 

**נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, מוסדות של משרד העבודה ובתי חולים,זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד. נכים המקבלים סיוע ממקור אחר כמו: פעולות איבה, שירות בצה"ל, תאונות דרכים משנת 1976 ,נפגעי תאונות עבודה  ונכי רדיפות הנאצים - אינם זכאים לסיוע זה.

 

8. התאמת תנאי דיור למוגבלי ניידות - משרד הבריאות יחד עם משרד השיכון, מסייעים במימון התאמת דרכי הגישה ופנים הבית לאנשים המסתייעים באביזרי עזר ובעלי מוגבלות קבועה בניידות.

הסיוע לפי הקריטריונים בנהלי המשרדים. למידע נוסף יש לפנות  לעו"ס במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות או בקופות החולים. 

 

 


 

 

זכויות המעסיקים בסיעוד בצל הקורונה

 

ריכוז מידע ,עדכונים והקלות לתקופת משבר הקורונה, המידע הרלוונטי למעסיקי עובדים זרים בסיעוד ולבעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

 

 

 

זכאות למענק  

 

תשלום מענק באפריל 2020 בסך 500 ש"ח ישולם לכל מי שהגיעו לגיל פרישה (62 לנשים ו-67 לגברים) וזכאי לאחת או יותר מהקצבאות הבאות :

 •   קצבת זיקנה - אזרח ותיק
 • קצבת שאירים
 • גמלת תלויים 

 תוספת נוספת בסך 450 ש"ח (מענק כולל בסך 950 ש"ח) יקבלו אזרחים ותיקים שבנוסף לקצבאות שצוינו מקבלים אחת או יותר מהקצבאות הבאות: 

 •  גמלת סיעוד 
 • קצבת שירותים מיוחדים
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה

 

  

 

חלופה לביקור במועדון יום  

  

אזרח ותיק שמקבל גמלת סיעוד ולפני המשבר נהג ללכת למרכז יום, אמור לקבל טלפון מהמרכז לבחירת חלופה: 

 •  ארוחה צהרים לבית בימים א'-ה'.
 • שיחת טלפון יומית מנציג צוות המרכז או מגורם מקצועי על מנת להתעדכן בשלומו ומצבו של האזרח הוותיק.
 • לאזרחים הותיקים שביקרו פעמיים-שלוש פעמים בשבוע במרכז זכאים גם לביקורי בית של עובד/ת סוציאלי/ת וגם לשעות סיוע אישי, בהתאם לבחירתם. בנוסף זכאים יהיו בקבלת סיוע ברכישת מזון און ליין.

 

 קבלת גמלת סיעוד בכסף למעסיק סיעודי אשר נמצא בבידוד

  

אם הנך מקבל גמלה בשירותים ונמצא בבידוד תוכל להמיר את שעות הזכאות במסגרת גמלת הסיעוד לתשלום כספי – גמלה בכסף, האפשרות תתאפשר במקרים הבאים: 

 

 •  כאשר הזכאי לגמלה, או לחלופין אדם ששוהה עמו בבית, נדרש לבידוד בשל הקורונה , ואין מטפל חלופי בחברת הסיעוד שיכול לטפל בו.
 •  כאשר המטופל חושש מההגעה של המטפל לביתו.  

יש לפנות אל המוקד של המוסד לביטוח לאומי 2637*

 

 

 

 

 

הקלות בקליטת עובדים זרים חדשים 

 1.  ניתן יהיה לקלוט עובד זר לסיעוד השוהה עד 51 חודשים בישראל גם אם לא הועסקו כדין מעל 90 ימים מאז הפסקת העבודה האחרונה. 
 2. מטופלים סיעודיים בעלי היתרים פנויים שזקוקים לעובד זר מכל סיבה, יהיו רשאים להעסיק באופן זמני גם עובדים זרים השוהים בישראל בין 52-63 חודשים בישראל, אשר יועדו עד כה להחלפת עובד קבוע בלבד.
 3. הארכת תקופת ההעסקה הזמנית -מטופל סיעודי שמעסיק עובד זר מחליף השוהה בישראל בין 52-63 חודשים כמחליף לעובד הקבוע שיצא לחו"ל , רשאי יהיה להמשיך ולהעסיק את העובד גם מעבר לתקופת האינטר ויזה ועד לחזרת העובד הקבוע לארץ.
 

יובהר כי ההקלות האמורות לעיל הן הקלות זמניות לתקופת מגפת הקורונה בלבד ויחולו עד להודעה מעדכנת של הרשות. בתום התקופה יחולו הנהלים הרגילים החלים על העסקת העובדים הזרים/השמת עובדים זרים בענף הסיעוד. על המטופלים הסיעודיים והלשכות הפרטיות לעקוב אחר פרסומי הרשות לעניין זה.

 

 

הישארות העובד בבית המטופל

 

 

נוכח המצב, עובדים רבים נאלצים לעבוד ביומם החופשי ובימי חגם, מאחר ואינם מעוניינים או שהמעסיקים אינם מעוניינים לאפשר לעובד לצאת מהבית.

בפניכם שתי אפשרויות וזה נוגע גם לחג וגם לימי החופשה השבועיים - 

 

 1. לאפשר לעובדת להישאר בביתכם גם בימים אלו ולעבוד ואז זכאית לקבל תוספת לשכר החודשי - 361.68ש"ח עבור יום מנוחה שבועי ועבור יום חג.
 2. האפשרות השנייה היא לאפשר לעובדת להישאר בביתכם אך ללא עבודה בפועל, כלומר הבית יתנהל כאילו והעובדת אינה שם, וכך גם העובדת לא תצא מהבית וגם לא תיאלצו לשלם לה בעבור יום זה. 

 בכל החלטה שתעשו רצוי להחתים את העובדת על מסמך המעגן זאת בכתב.

אין לדעת באם יפוצו הקשישים מהביטוח הלאומי בגין תשלום זה, ואל לנו לשכוח כי נצטרך את שירותי העובדים גם לאחר המשבר.


 

 


 


 האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.


 

כניסה