חיפוש כותרת
>> כמה זה עולה לנו?

 

כמה זה עולה לנו? 

 

עלות ראלית להעסקת עובד זר  - כולל  תנאים סוציאליים 

 


העלאת שכר נוספת

החל מדצמבר 2017  שכר המינימום יעמוד על 5300ש"ח. 

העלאת השכר תשפיע באופו ישיר על כלל הרכיבים הסוציאליים של העובד הזר ומייקרת את התשלומים עבור פיצויים, פנסיה, ימי חופשה ועוד.

 תעריף לשעה:  28.5ש"ח

פדיון שבתון שבועי: 318ש"ח* 

פדיון יום חג  : 318ש"ח* 

פדיון יום חופשה: 212ש"ח

יום הבראה: 378ש"ח(נכון ל-2017 נתון לשינויים)

 

אחוזי ההפרשות לפנסיה

בינואר 2017 חלה עלייה באחוזי ההפרשות לפנסיה לכדי 6% לעובד ו-6.5% למעסיק. 6% חלק המעסיק לפיצויים לעובד המתפטר. 8.3%  פיצויים למעסיק המפטר עובד בסיעוד . עד סוף 2017 נותר ללא שינוי.

חוק חופשה שנתית 

בשנת 2017 חל גם שינוי בחוק חופשה שנתית אשר מוסיף לעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים יום חופשה נוסף כך שזכאותם מידי שנה תהיה 16ימי חופשה למימוש -14 לפדיון. 

  

 

*ביולי 2016 נתקבלה פסיקה בבי"ד ארצי לעבודה שקבעה כי אורכו של יום חג הינו 25שעות אך לעניין גמול עבודה יהיה שכרו של העובד 150% משכרו ביום רגיל. 

ביטוח  לאומי מעסיק -2% (רק אם חלקה של המשפחה גבוה מ-3000ש"ח)

 

 אתה חייב לבדוק האם אתה משלם כחוק?

 

כששכר המינימום עומד על  5300ש"ח החוק מחייב לשלם 3975ש"ח לאחר ניכויי רשות של עד 25% משכר הברוטו עבור השתתפות בדמי מגורים, כלכלה וכו'.
לכן אם הנכם משלמים סכום זה ומעלה (כולל דמי כיס) הנכם משלמים בהתאם ובמסגרת החוק.

 

 

כסף או שרות? - הקפאת צו השעה

 

כבר ב-2015  פג תוקפו של צו השעה המתיר גמלה כספית.

עד חתימת הממשלה על הארכתו, אין אפשרות להגיש בקשה לגמלה כספית!

למי שכבר אושרה גמלה כספית, ימשיך לקבלה.

למקבלי גמלה כספית כדאי לדעת כי -

גמלת חוק הסיעוד מתעדכנת בכל העלאת השכר מכיוון שמדובר בשכר עבודה לעומת הגמלאות בכסף למשפחות  אשר מתעדכנות פעם בשנה  ולא צמודות להעלאות השכר הצפויות להתרחש בקרוב.

 

 

ואם נבחן את ההבדל מהבחינה הכספית - 

מבוסס על שכר מינימום 5300ש"ח

בחשבון פשוט כאשר משווים את העלויות האמתיות - הפער הוא מזערי!

תעריף הביטוח הלאומי

פרטים

ה-%

תעריף לשעה בחברת הסיעוד

שכר יסוד

לשעה

28.5

הבראה

4.16%

1.19

חג

3.00%

0.86

נסיעות

11.88%

3.39

 

חופש

5.33%

1.52

גמל מעביד (כולל אובדן כושר עבודה)

7.5%

2.14

מחלה

6.00%

1.71

ה. מוקדמת

2.77%

0.79

 

פיצויים

8.33%

2.37

ב.ל-מעביד

2.00%

0.57

 ליווי עו"ס וביקורי בית 5.26%                1.5

התעריף הכולל  לשעה

סה"כ

44.53

*  לפי זכאות של שבועיים חופשה בשנה  (ב4 שנים הראשונות )

** לפי חישוב של מינימום שנה העסקה

בהתאמה לטבלה לעיל ראו כמה זה יעלה לכם...

 

 

הגמלה מ-ב.ל. עבור 5.00 ש.ש

הגמלה מ-ב.ל. עבור 8.00 ש.ש

הגמלה מ-ב.ל. עבור 9.00 ש.ש

הגמלה מ-ב.ל. עבור 9.75 ש.ש

הגמלה מ-ב.ל. עבור 16.00 ש.ש

הגמלה מ-ב.ל. עבור 18.00 ש.ש

שעות חודשיות

21.00

33.60

37.80

40.95

67.20

75.60

התמורה החודשית מח. הסיעוד - גמלה בשירותים

935

1,496

1,683

1,823

2,992

3,366

התמורה החודשית מב. לאומי - גמלה בכסף

954

1,525

1,716

1,858

3,050

3,432

ההפרש בש"ח

19

29

33

35

58

66

 

קרא עוד בנושא
אנו, בקו למעסיק, מקווים כי תמצאו את המסמך לעזר בהיערכותכם הכספית להמשך העסקת העובד.

המלצתינו - נהלו ותעדו את הרישום בפנקס תשלומים ייעודי לעובדים, כך תנהלו את העסקת העובד על הצד הטוב ביותר ותמנעו מאי נעימויות ואי הבנות. 

 

כניסה