חיפוש כותרת
>> דמי חופשה

 

 דמי חופשה

 

חופשה תעשה בתיאום בד"כ בין הצדדים, ותינתן בחודש האחרון של שנת העבודה בעדה היא נצברה עם הודעה מראש של 14 יום מהמעסיק או העובד. 

לעובד יש זכות לבחור יום אחד של חופש ולהודיע על כך 30 יום מראש למעביד. 

המעביד חייב לתת לעובד לפחות 7 ימים ברצף .אלא אם העובד מוותר על הרציפות מרצונו בכתב . אם נאמר לעובד מראש שבחגי ישראל לא יהיה בו צורך ניתן להוציאו לחופשה (קרי לנכות לו מימי החופשה המגיעים לו עד 7 ימים), שכן 7 ימים צריכים לתת לו ברצף. (צריך להיות חלק מהחוזה או בהסכמה בכתב של העובד) הזכאות לימי חופשה עולה עם הוותק בכל שנת-עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד:

 

 

טבלת חופשה

נטו ימים לפדיון

ברוטו כולל שבת

נטו ימים לחודש

משנה 1-4

14

16

1.17

שנה 5

14

16

1.17

שנה 6

16

18

1.33

שנה 7

18

21

1.50

שנה 8

19

22

1.58

שנה 9

20

23

1.67

שנה 10

21

24

1.75

שנה 11

22

25

1.83

שנה 12

23

26

1.92

שנה 13

24

27

2.00

שנה 14 ואילך

24

28

2.00

 

פדיון ימי חופשה נעשה אך ורק בסיום יחסי עובד מעביד , מעסיקים שישלמו שנה בשנה לעובדים זרים שאינם יוצאים לחופשה ואינם מנצלים את החופשה, וזאת במטרה לא לצבור תשלום גדול יותר ליום סיום העסקה- עוברים על הוראות החוק! והם מסתכנים בתשלום כפול-גם בסיום כל שנת העסקה וגם במועד גמר חשבון בסיום יחסי עובד מעביד מכל סיבה שהיא.

מעסיק יכול לחייב עובד לצאת לחופשה שנתית גם בניגוד לרצונו על מנת שלא יצבור ימי חופשה אלא ינצלם בפועל.

 

חוק חופשה שנתית מגביל גם את כמות ימי החופשה שעובד יכול לצבור במידה ולא ניצלם בפועל- חייב לנצל 7 ימים בכל שנה קלאנדרית ואת היתרה לצבור לשנתיים הבאות בהם מועסק.

 

על כן בעת פדיון ימי חופשה שנתית במועד סיום העסקת העובד יש לפדות את ימי החופשה להם זכאי העובד בשנת העסקתו הנוכחית בצירוף הימים שצבר על פי חוק וותק בשלוש השנים הקלאנדריות שקדמו לה.


 

לפי שכר מינימום של 5300₪ : פדיון יום חופש שנתי: 212₪   (5300 חלקי 25 ימי עבודה )

 

למידע נוסף בנושא חופשה

 

 

 

כניסה