חיפוש כותרת
>> ניכויים מהשכר

 

 ניכויים מהשכר

 

החוק קובע כי מותר לנכות עד כ-25% משכר ברוטו – שכר מינימום היום עומד על 5300ש"ח.

החוק בא להגן על שכר העובד, וקובע רף מקסימלי לקיזוז משכר ברוטו, הניכוי אינו אוטומטי, כלומר מעסיק אינו יכול להחליט על דעת עצמו לנכות משכר העובד מקסימום של 1325ש"ח אלא רק לפי ההנחיות להלן – 

 

בעבור ביטוח רפואי –מחצית מתשלום הביטוח כאשר התקרה המקסימלית לקיזוז הינה   143.11ש"ח.

 

 

לדוגמא :

במידה ולמעסיק עולה הביטוח הרפואי 400ש"ח מידי חודש לא יוכל לנכות 200ש"ח שהם חצי מהסכום אלא רק עד 143.11ש"ח.

במידה והביטוח לעובד עולה למעסיק 200ש"ח מידי חודש, ינכה המעסיק 100ש"ח בלבד משום שמותר לנכות רק חצי מהתשלום בפועל.

 

 

בעבור הוצאות נלוות למגורים – ארנונה, מים, חשמל וכו, רשאי מעסיק בסיעוד לנכות סכום של 79.99ש"ח – כל מעסיק בסיעוד רשאי לנכות סכום זה משכר העובד ללא התניות.

 

בעבור כלכלה – כל עוד העובד משתמש בכלכלת הבית לשימושו האישי, ניתן לקזז משכרו סכום המהווה 10% משכר ברוטו (לפי פסיקה), משכר מינימום כיום – 530ש"ח. 

במידה והעובד מבקש לצרוך מוצרים מיוחדים לנוחיותו האישית , נניח מזון מיוחד שהמעסיק לא קונה לכלכלת הבית או תמרוקים מיוחדים , הוא יכול לרכוש מוצרים עבורו ממשכורתו ואין המעסיק מחוייב לשלם בעבור דרישותיו המיוחדות. אם העובד אינו משתמש בכלכלת הבית וצורך עבורו מוצרים בצריכה אישית, אין לנכות בעבור סעיף זה.

 

 

בעבור מגורים : 

ניתן לנכות סכום מסויים בעבור מגורי העובד, מעין שכירות סמלית.

הסכום לקיזוז משתנה בהתאמה לאזור המגורים בארץ ולהיות המעסיק בעל הדירה או שוכר הדירה.

 

אזור מגורים

 

סכום מותר לקיזוז למעסיק השוכר דירה 

סכום מותר לקיזוז למעסיק שהדירה בבעלותו 

 ירושלים 426.4ש"ח 213.2ש"ח
 תל אביב484.85ש"ח  242.42ש"ח
 חיפה 323.26ש"ח 161.63ש"ח
 מרכז 323.26ש"ח 161.63ש"ח
 דרום287.37ש"ח  143.68ש"ח
 צפון264.41ש"ח  132.2ש"ח

 

לצורך העניין, מעסיק אשר משלם ביטוח רפואי בסך 350ש"ח מידי חודש, העובד משתמש בכלכלת הבית, גרים בתל אביב בדירה שכורה ושכר הברוטו הינו 5300ש"ח – יוכל לקזז המעסיק סכום של 1236ש"ח ולא אוטומטית 1325ש"ח לפי 25%.

 

 

במידה והלווה המעסיק לעובד כספים וכעת מקזז משכרו בעבור תשלום ההלוואה, לא יוכל לנכות משכרו סכום העולה על 25% משכר ברוטו.

 

 

אם נחזור לאותו המעסיק לעיל – נניח ורוצה לקזז משכר העובד בגין הלוואה שניתנה , והרי כבר מקזז משכרו 1236ש"ח לפי הנתונים לעיל, לכן לא יוכל המעסיק לקזז מעבר לסכום המשלים למקסימום קיזוז של 1325ש"ח . גם אם ניתנה הלוואה גדולה, בתנאים לעיל, לצורך העניין יוכל לקזז רק עוד 88.5ש"ח עבור ההלוואה שניתנה מידי חודש.

 

 

 

 

 למידע נוסף בנושא כלכלה וקיזוזים מהשכר לחצו כאן 

כניסה