חיפוש כותרת
>> שכר מינימום

שכר מינימום 

שכר המינימום הקבוע בחוק נכון להיום הינו  5300₪  ברוטו, מבוסס על תעריף לשעה של .29.12₪ בסיכום חודשי של 182 שעות - כלומר משרה מלאה. מהשכר הנ"ל נגזרים כל התעריפים והתשלומים הנלווים. במידה והעובד מועסק במסגרת חוק הסיעוד בחלק מהשעות ע"י חברת סיעוד, השכר החודשי מתחלק ביניכם לבין חברת הסיעוד שהיא למעשה  המעסיק השני, באופן פרופורציונלי לחלקיות המשרה.

 

נהוג לשלם לעובד 100 ₪   מידי שבוע לפני יציאתו ליום המנוחה השבועי, כספים אלה נחשבים בעיני העובדים והמעסיקים לדמי כיס אך הם מהווים חלק מהשכר ולא דמי נסיעה או דמי כיס כפי שרבים נוהגים לחשוב. כך שאם שכר הברוטו הינו 5300₪   אזי ה100 ₪  הם חלק ולא תוספת.

 

לפי הנחיית משרד האוצר בהתאם לפיקוח על הלבנת הון, יש לפתוח לעובד חשבון בבנק הדואר ולהפריש את השכר אל חשבון זה באמצעות המחאה או העברת כספים בנקאית. באופן זה ישנה הוכחה על תשלום השכר גם אצל המעסיק וגם אצל העובד. מומלץ, אפילו שהעובד דורש, לא לשלם במזומן. ניתן להעביר את התשלום בדולרים אל חשבון הבנק.

כיצד לפתוח חשבון בבנק הדואר?

 

 

 

שכר המינימום החודשי לפי הקבוע בחוק מאז שנת 2000 ועד היום:

 

מתאריך

עד תאריך

מינימום שכר חודשי

תעריף לשעה

01/01/00

31/3/00

2,797.75

15.04

01/04/00

31/3/01

2,965.00

15.94

01/04/01

31/12/02

3,266.58

17.56

01/01/03

31/3/06

3,335.18

17.93

01/04/06

31/5/06

3,456.58

18.58

01/06/06

31/3/07

3,585.18

19.28

01/04/07

30/6/08

3,710.18

19.95

01/07/08

31/3/11

3,850.18

20.70

01/04/11

30/6/11

3,890.25

20.92

01/07/11

30/9/12

4,100.00

22.04

01/10/12

31/03/15

4,300.00

23.12

01/04/15

30/06/16

4,650.00

25.00

01/07/16

31/12/16

4,825.00

25.94

01/01/17

30/11/17

5,000.00

26.88

 01/12/17  5,300.00 29.12
כניסה