חיפוש כותרת
>> עובדי משק בית

 

 

 עובדי משק בית 

 

המדריך למעסיק עובד משק בית 

 

 

 

 

כמעט כולנו מעסיקים מנקה ישראלית או זרה, מטפלת לילדינו הרכים או עזרה כלשהי בניהול הבית. דעו כי חוקי עבודה חלים גם עליכם המעסיקים הפרטיים.

 

לפרוט עלויות העסקת עוזרת בית לחצו כאן

 

איך מחשבים כמה חייבים למנקה בבית משותף בגין זכויות סוציאליות שמעולם לא שולמו. איך מיישרים קו עכשיו ומעסיקים לפי החוק?

 

יש לשלם לעובדת את מלוא זכויותיה הסוציאליות :

פיצויים ופנסיה - החל משנת 2008 (בהתאם לתאריך תחילת העבודה) יש להפריש לעובד כספים לפיצויים ופנסיה לפי האחוזים שהיו באותן שנים והשכר החודשי ברוטו. 

באשר לחופשה-  יש חוק התיישנות על פדיון ימי חופשה בכסף ויש לחשב רק 3 שנים אחורה, את הימים שלא נוצלו ניתן יהיה לפדות רק בסיום יחסי עובד מעביד. 

באשר להבראה - גם כאן יש חוק התיישנות אך של 7 שנים כל עוד יחסי עובד מעביד מתקיימים, או עובד שסיים אחרי 01.01.2017 את עבודתו. 

ערך יום הבראה הינו 378ש"ח אך מחשבים לפי היקף המשרה.  להלן שאלה לדוגמא בנושא זה :

 

המטפלת עובדת רק בימי א, משעה 7 בבוקר עד 7 בערב. השכר הנוכחי הוא 305 שקלים ליום. עובדת כ8 שנים. כמה צריך לשלם לה עבור הבראה?

 

והתשובה: המטפלת עובדת 12 שעות שבועיות, משמע 51 שעות בחודש (כפול 4.3 שבועות בממוצע בחודש), משמע 27% משרה (51 לחלק ל-186 שעות של משרה מלאה כפול 100), בשנה שמינית משלמים עבור משרה מלאה 7 ימים כפול 378= 2646ש"ח , ול- 27% משרה 714ש"ח לשנה. 


העסקתי מנקה ל -11 שעות חודשיות והוא החליט להתפטר האם חובה עלי לשלם לו פיצויים?

לכל עובד במדינת ישראל זכות לפיצויים גם כאשר הינו מתפטר.

במהלך ההעסקה היית אמור להפריש לו לקופה ייעודית 6% מהשכר מידי חודש (בשנים עברו אחוז ההפרשה היה נמוך יותר...) וזוהי זכותו לקבל כספים אלו. בנוסף זכאי לפנסיה, ושאר תנאים סוציאליים.


 

אנחנו מעסיקים מנקה כארבע שעות בשבוע. מה הפנסיה שעלינו לשלם?

עליכם להפריש 6.5% מהשכר החודשי מידי חודש.

לדוגמא במידה ומשתכרת 200ש"ח בשבוע שכרה החודשי יהיה - 200*4.3 שבועות בחודש = 860ש"ח מהסכום הנ"ל יש להפריש 55.9ש"ח מידי חודש לפנסיה.

 


 איך מחשבים פיצויים לעובד השעתי כאשר הפסקת העבודה ביוזמת המעסיק? 

יש לחשב את פיצויי הפיטורין של עובד בשכר שעתי בהתחשב במספר השעות הממוצע שעבד במשך כל תקופת העסקתו – כך קבע בית הדין הארצי לעבודה בפסיקה שנינתה לאחרונה, זאת במסגרת דיון בערעור על פיצויי פיטוריו של עובד ניקיון בשכר שעתי.

לעובד אשר לא שונה היקף משרתו במהלך כל תקופת עבודתו יחושבו פיצויי הפיטורין לפי ממוצע 12 החודשים טרם לסיום ההעסקה, אולם לעובד אשר השתנה היקף משרתו במהלך העסקתו, נכון יותר יהיה לחשב את פיצויי הפיטורין של עובדים שעתיים תוך התייחסות להיקף עבודתם לאורך כל שנות העסקתם כעבודה חלקית.
 

 

מהו סכום לתשלום של חופש למנקה שעובדת פעם בשבוע, ובשנה כ- 48 ימים בשנה בכל יום 4 שעות, במהלך שנתיים?

דמי החופשה לעובד המקבל שכר על בסיס יומי / שעתי יחושבו באופן הבא:

אם עבד פחות מ - 200 ימים בשנה אחת - מס' ימי החופשה המגיעים לעובד X מספר ימי העבודה בפועל  חלקי 200  (לדוגמא עובד שעובד בנקיון פעם בשבוע: סה"כ 48 ימי עבודה בשנה לחלק ל - 200 יום כפול 14 ימי חופשה = 3.36 ימי חופשה בשנה בשכר המגיע לו).אורך החופשה השנתית של העובד נקבע ע"פ מספר הימים אותם עבד העובד בפועל באותה שנה ולא על פי היקף משרתו.


 

אני מעסיקה עובדת משק בית אשר מנקה את ביתי פעם בשבועיים. אתמול התקשרתי לעובדת להודיע לה שאני מעוניינת להפסיק את העסקתה. האם עלי לשלם לעובדת תשלום על הודעה מוקדמת?

 בוודאי שעליך לשלם על פי חוק את הזכויות הסוציאליות של העובדת שלך. עליך להודיע מראש בכתב, ולדרוש את העבודה שלה בזמן ההודעה המוקדמת.

 

פרוט זמני הודעה מוקדמת לעובד בשכר יומי/שעתי הן כדלהלן:

עד להשלמת שנת עבודה אחת - יום בעבור כל חודש עבודה

לאחר שנת עבודה אחת - שבועיים הודעה מראש

במהלך השנה השנייה לעבודה - שבועיים ועוד חצי יום בעבור כל חודש עבודה

לאחר שנתיים עבודה - שלושה שבועות

במהלך השנה השלישית לעבודה - שלושה שבועות ועוד יום לכל חודש נוסף

לאחר שלוש שנים ואילך - חודש הודעה מוקדמת


 

עובדת במשק בית שלא שולמו לה ימי חג - כמה שנים לאחור יכולה לדרוש ימי חג שלא קיבלה ?

קיימת מגבלת התיישנות לגבי צבירת זכויות - ניתן לצבור רק עד 7 שנים דמי חג. כלומר עלייך לשלם לעובדת עבור ימי חג בהם עבדה שכר בשיעור 150% עד 7 שנים אחורה.


 

עובדת במשק בית שעובדת יומיים בשבוע כל פעם 5 שעות כמה אמורה לעבוד בערב חג?

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שבערב חג לא יעלה אורכו של יום העבודה על שבע שעות, וזאת למי שעובד משרה מלאה. במקרה שלך, משרה חלקית, העובדת אמורה לעבוד חצי שעה פחות, כך שאם בדרך כלל עובדת 5 שעות אין הבדל בין ערב חג ליום עבודה רגיל.

 


 איך מחשבים ימי מחלה לעובד אשר עובד פעם בשבוע ארבע שעות? 

 במידה ויום העבודה הינו קבוע  ויש אישור מחלה בגין יום זה, אזי התשלום יהיה ע"פ חוק באותו היום דהיינו במידה ויום העבודה הוא יום המחלה השני/שלישי חצי יום, במידה והים הרביעי ואילך תשלום מלא. וכמובן שהכל כפוף לצבירת ימי המחלה לפי וותק.

  


 

אני מעסיקה עוזרת משק בית פעם בשבועיים 4 שעות כל פעם סה"כ 8 שעות חודשיות והאם צריך לשלם לה פנסיה אישית ביד? 

באשר לפנסיה יש לחסוך לעובדת 6.5% מהשכר החודשי (ברוטו) לפנסיה ו-6% לפיצויים בקופה ייעודית -את הכספים הללו תקבל עם סיום יחסי עובד מעביד.מה החוק לגבי ביטוח רפואי לעובדת זרה שעובדת יום בשבוע בביתי בעבודות בית כ- 5 שעות?

כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד, המעסיק מחויב לבצע ביטוח רפואי לעובד גם אם היקף המשרה קטן.
עם זאת, בהנחה שזו עובדת ללא רישיון העסקה שמועסקת אצל מספר מעסיקים אז מומלץ שתדאג לעצמה לביטוח והמעסיק ישתתף בחלקו היחסי.
בנושא תאונות עבודה, הכיסוי ניתן רק ע״י ביטוח לאומי, כיסוי שלא ניתן לרכוש אם היא ללא רישיון ואז הסיכון חל על המעסיק אם תיפצע בעבודה. בביטוח הדירה יש כיסוי של חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית אך הכיסוי הוא לתביעה שמעבר לכיסוי של ביטוח לאומי.


 
יש לי עובדת ניקיון דרך חברת כוח אדם לעוזרות - האם היא מכוסה ע"י ביטוח לאומי? 
 
יש לבקש ולבדוק מסמכים שהעובדת מבוטחת על ידי ביטוח לאומי מטעם המעסיק שלה, ובכך אין עליך חובה לשלם לה ביטוח לאומי כי אתה לא המעסיק שלה, בהיעדר מסמכים מביטוח לאומי ומסמכי רישיון שהיא עובדת בהיתר בחברת הניקיון אתה לא יכול להעסיק אותה.

 

 
מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 
 

 
 
 
מעוניינים לדעת כמה בדיוק עליכם לשלם לעובד ?  פנו אלינו לביצוע מסמך מגן מעסיק אצל חשב שכר מומחה בתחום דיני עבודה אשר יערוך לכם סיכום ביניים תקופתי/גמר חשבון מקצועי. לפרטים נוספים לחצו כאן   
 

 
 
 
מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.
 
 

הגן    על      עצמך!

  עקבו אחרינו גם בפייסבוק

  
 
 

 

כניסה