חיפוש כותרת
>> זכוית עובד ישראלי או זר

 זכויות עובד ישראלי או זר במדינת ישראל

 

כל עובד במשק, זר או ישראלי, זכאי לזכויות בסיסיות החלות מרגע תחילת העבודה, במהלכה ועד לסיומה. זכויות בסיסיות אלו נקבעו מכורח מכלול דיני עבודה הכוללים חוקי יסוד וחוקי מגן ללא תלות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.  זכויות בסיסיות אלו נועדו לשפר את תנאיו של העובד והעובד אינו רשאי לוותר עליהם.

 

חוקי המגן חלים רק במקרים בהם מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד. לעובדים כמו: מתנדבים, מוגבלים, פרילנסרים ועובדי חברות קבלן וכוח אדם ישנו דין מיוחד.               

זכויות המגן הבסיסיות הן :

 

 שכר מינימום – החוק קובע כי העובד זכאי לשכר מינימום שהוא נכון ל-2019 -  5300₪  ברוטו, שכר זה מבוסס על תעריף לשעה של 29.12₪   בסיכום חודשי של 182 שעות - כלומר משרה מלאה, בעת חיפוש משרות חשוב להשים לב שתעריף שעת עבודה לא יהיה נמוך מהתעריף הקבוע בחוק לשכר המינימום.

 

יום מנוחה שבועי – עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה העובד זכאי למנוחה שבועית של 25 שעות רצופות לפי בחירתו (יום שבת אצל עובדים יהודים ושישי או ראשון אצל בני דתות אחרות ), החוק מסדיר את אורכו של יום המנוחה ואת השכר אשר ישולם בגין שעות נוספות או עבודה ביום המנוחה. יוצאים מן הכלל עובדים זרים בתחום הסיעוד הגרים בבית המעסיק אשר מתוקף הפסיקה מספר שעות המנוחה שלהם נמוך יותר...

 

חופשה שנתית – חוק חופשה שנתית מסדיר את מספר ימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו.

 

הגנת השכר -   חוק הגנת השכר קובע את המועד האחרון לתשלום השכר, דין הלנתה, חובת הנפקת תלוש השכר (יוצא מן הכלל במקרה זה המעסיק הפרטי הסיעודי) ועוד בנושא...

 

חוק הודעה לעובד – מחייב את המעסיק למסור לעובד הודעה המפרטת את משרתו של העובד ,תנאי שכרו וכו'. המעסיק מחויב להגיש את ההודעה עד 30 יום מתחילת ההעסקה. חשוב לוודא את כל פרטי השכר ותנאי העבודה כבר בעת חיפוש משרות.

 

הודעה מוקדמתעובד המתפטר או מעביד המפטר עובד חייב לתת הודעה מוקדמת בתקופה הקבועה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.  המטרה שבבסיס חוק הודעה מוקדמת לפיטורין היא לאפשר לעובד להתכונן ולהתחיל כבר בחיפוש משרות לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת על מועד פיטוריו.

 

 

מחלה –חוק דמי מחלה קובע כי העובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים, ימי המחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי, חישוב תשלום ימי המחלה הוא כדלקמן – בעבור היום הראשון לא משלמים, בעבור היום השני והיום השלישי 50% מהשכר היומי הרגיל והחל מהיום הרביעי ועד לתקרה של 90 ימים צבורים העובד מקבל 100% שכר יומי רגיל.

 

פנסיה – על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 , זכאי העובד בישראל להפרשות לפנסיה. מדי חודש על המעסיק להפריש מכספו ערך של 6.5% משכר העובד ברוטו (נכון לינואר 2019) ועוד 6% לפיצויים. ואילו העובד נדרש לנכות משכרו הברוטו 6% .

 

קיימות זכויות בסיסיות נוספות להם זכאים העובד הישראלי והזר.  תנאי העבודה של העובד הזר זהים לתנאי העבודה של העובד הישראלי עם מעט שינויים במקרים מסוימים (כמו במקרה של עובד זר סיעודי המתגורר בבית המעסיק וכד')  

 

 

 

 

כניסה