חיפוש כותרת
>> תנאים מקדימים להעסקת עובד זר

     תנאים מקדימים להעסקת עובד זר

 

עוברים להעסקה בלעדית (גמלה בכסף)? מתחילים להעסיק עובד זר? מחליפים עובד אחד באחר? אז בואו נעשה סדר בדברים:


חוזה 

בכל העסקה, פרטית או בחברה, חובה לערוך חוזה העסקה לפי הלך החוק. גם מעסיקים עובד ישראלי שעתי (כמו מנקה בבית), עובד ישראלי גלובלי (כמו עובד במשרת מנהל עסק פרטי) או עובד זר (כמו מטפל סיעודי),על כולם חלה חובת ההחתמה על חוזה העסקה הדדי והגון.

 על החוזה להיות מסודר , מגן על שני הצדדים במקרה של פיטורין/התפטרות, מעגן יחסי עובד-מעביד כחוק. החתימה על הסכם עבודה מחויב על פי חוק וחל איסור להעסיק ללא הסכם עבודה בתוקף. חוזה העבודה ביניכם המעסיקים לבין העובד הזר אמור להגן עליכם ולמנוע דרישות עתידיות ותביעות מיותרות.  על החוזה להיות ברוח החוק, מעודכן בהתאם לשינויים בחוק, ובהתאם לתנאי העבודה הנדרשים. 

התאגיד יצייד אתכם בחוזה סטנדרטי כדוגמא, כחלק משירותיו (התמ"ת/משרד הפנים מחייב אותו לספק ללקוח חוזה לדוגמא).  שים לב שלכל חוזה ניתן בהסכמה הדדית להוסיף סעיפים, עליו חותמים שני הצדדים.

לרוכשים פנקס שכר/ערכת תשלומים  יינתן נספח לחוזה ערוך ע"י עו"ד ומתורגם ללא עלות.ביטוח רפואי

עובד ישראלי הרי שמבוטח דרך אחת מקופות החולים, אך אין כך הדבר לגבי עובד זר, ולכן על המעסיק לערוך לעובד ביטוח רפואי כחוק. הביטוח הרפואי יגן עליך המעסיק במקרה של תאונה, מחלה או אשפוז העובד, ויחסוך לך כסף רב ותשלומים מיותרים .

יש לבדוק את תנאי פוליסת הביטוח הרפואי של העובד. עלויות כיום של ביטוח רפואי לעובד הזר החל מה-01/11/18  כ- 6.5ש"ח  ליום. בעבור הביטוח הרפואי תוכל לקזז משכר העובד סכום של עד מחצית מהסכום שהנך מוציא בפועל ובלבד שלא יעלה על הסכום המקסימלי של-   136.24ש"ח בחודש. אלו הן ההוצאות הרפואיות המוטלות עליך בתור מעסיק, מעבר לביטוח הרפואי אינך מחוייב בתור מעסיק לשלם לעובד בגין תרופות או שירותים רפואיים אחרים להם עלול להזדקק.

קרא עוד בנושא
ביטוח לאומי

 מעסיק חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק לראשונה ולהודיע על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת במשק בית.  את הטופס ניתן להוריד באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפי המוסד לביטוח לאומי. תשלום הביטוח הלאומי הוא בגובה 2% מהשכר ברוטו לעובד זר .במידה והנכם זכאים לגמלת סיעוד, והשכר המשולם על ידיכם הינו עד-5500 ש"ח, הנכם פטורים מתשלום אך מחוייבים לדווח, במידה והשכר גבוה מ-5500ש"ח  הנכם מחוייבים לשלם. דע כי גם  במהלך חופשה ללא תשלום חובה על המעסיק להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים ורק החל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי.

 עוד בנושא הביטוח הלאומיתלוש שכר 

ניהול רישום התשלומים - העסקה כחוק- על פי חוק יש לנהל רישום של כל התשלומים לעובד מדי חודש כולל חופשות ניצול או אי ניצול חגים וכיוב'. הרישום והמעקב יעזרו לך בתור מעסיק, לשמור על החוק, ולהגן על עצמך מפני תשלומים ביתר ותביעות מיותרות.

 

בקו למעסיק ניתן לקבל ערכת תשלומים הכוללת תלושי שכר ידניים, הפנקס יעזור לכם לשמור על החוק, כולל את חוקי העבודה רלוונטיים, פרמטרים לחישוב, ועוד 

 לכל הפרטים


 מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.


 

כניסה