חיפוש כותרת
>> חובות המעסיק בסיעוד

  חובות המעסיק בסיעוד

 

הפכתם למעסיקים ?  להלן כל המידע לגבי התשלומים שחלים עליכם כמעסיקי עובדים זרים בסיעוד:

 

שכר העובד 

שכר מינימום - שכר המינימום החל מ- 01.12.2017 ועד היום עומד על סך 5300₪ לחודש (בערכי ברוטו, לפני ניכויים מותרים לעובד זר על פי תקנות ולפני ביטוח לאומי ומס בריאות). שכר המינימום הקבוע בחוק נכון לינואר 2019 הינו  5300₪  ברוטו, השכר כיום מבוסס על תעריף לשעה של 29.12ש"ח    בסיכום חודשי של 182 שעות - כלומר משרה מלאה. 

לפי הנחייה של משרד האוצר בהתאם לפיקוח על הלבנת הון, יש לפתוח לעובד חשבון -עדיף בבנק הדואר ולהפריש את השכר אל חשבון זה באמצעות המחאה או העברת כספים בנקאית. באופן זה ישנה הוכחה על תשלום השכר גם אצל המעסיק וגם אצל העובד. מומלץ, אפילו שהעובד דורש, לא לשלם במזומן. ניתן להעביר את התשלום בדולרים אל חשבון הבנק.

קרא עוד בנושא


 

 

מקדמות לשכר – "דמי כיס"

דמי הכיס הינם למעשה מקדמות לשכר ומהווים חלק ממנו ולא תוספת לשכר. אך אם בתחילת העסקה הוגדר אחרת, כל שינוי כעת כרוך בהסכמת העובד לכך בכתב, מאחר וכל קיצוץ בשכר ולו בשקל אחד היא פעולה אסורה, אלא בהסכמת העובד בכתב ומראש, אחרת דינה כדין הרעת תנאים המזכה עובד להתפטר בדין מפוטר.

 


 

 

ניכויים מהשכר 

הסכום המותר בניכוי לא יעלה על 25% משכר העובד, קרי אם עובד בשכר מינימום, הסכום המקסימלי לקיזוז הינו 1325 ₪ (25% מ - 5300₪). יובהר כי לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק לפי התקנות. השכר לאחר הניכויים המותרים על פי חוק יוגדר כשכר נטו לתשלום. לקריאת המאמר לחצו כאן – קישור לדף כלכלה וקיזוזים.

קרא עוד בנושא כלכלה וקיזוזים מהשכר


 

 

מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.


 

 

כניסה