חיפוש כותרת
>> מקרים מיוחדים בהעסקת עובד זר

 

מקרים מיוחדים בהעסקת עובד זר

 

אשפוז המעסיק

כאשר המעסיק מאושפז בבית החולים, עובר העובד לעבוד למעשה כמו live out.


כאשר העבודה הינה מחוץ לבית ההגדרות קצת משתנות, פתאום כן יש צורך לרשום ולעקוב המאחר והשכר חודשי של העובדת מכסה במקרה כזה רק 8 שעות עבודה ביום או 7 בלילה.  מותר לפצל בהתאם לצרכי המטופל אך לא לפזר על פני כל היממה - או שיועסק בשעות היום או בשעות הלילה. במקרה שעבד יותר מ-8 שעות בפועל (או 7 בלילה) יש לשלם שעות נוספות אשר יחושבו לפי 125% עבור השעתיים הראשונות ו- 150% עבור כל שעה נוספת אחרי השעתיים הראשונות עד ל12 שעות ביום לכל היותר.

במהלך השהות במחיצת המטופל בבית החולים יש זמן רב שהעובד כלל לא במגע  עם המעסיק, ולכן יש צורך לנהל פנקס שעות עבודה בפועל, ויש להכין לעובד תכנית מסודרת המגדירה מה מצופה ממנו מבחינת תפקידיו. גם את נושא הכלכלה יד להסדיר מאחר וצריך לממן לעובד ארוחות בזמן השהייה בבית החולים + נסיעות לבית החולים וחזרה לביתו או לבית המעסיק (במידה ולא מסיעים אותו).


 

גובה השכר למטפל בשני בני זוג

קורה ועובדת אחת מטפלת בשני בני זוג, כאשר אין עומס טיפולי, הציפייה של העובדת לקבל שכר גבוה מהרגיל בשל היקף העבודה, אך אין הגדרה ברורה לנושא זה וזה פתוח למו"מ ביניכם -תשאלו את העובדת מה הציפיות שלה, וכשתגיעו להסכמה יש לחתום על חוזה העסקה חדש ובו הגדרה מדויקת של חובות וזכויות .

 


 

חל"ת- חופשה ללא תשלום 

 

חופשה ללא תשלום מתקיימת למעשה כאשר העובד מבקש חופשה ארוכה יותר מימי  החופשה העומדים לזכותו. מאחר ולא ניתן ליצור יתרת חופשה שלילית,  חופשה זו תוגדר כ-חל"ת.

במהלך חופשה ללא תשלום יחסי עובד מעביד מוקפאים עד לחזרת העובד לעבודה.

במהלך החל"ת העובד אינו מקבל שכר , ואינו צובר וותק לתנאים סוציאליים לרבות פנסיה ופיצויים. 

באשר לתשלום תנאים סוציאליים ניתן או לקזז את תקופת החל"ת או לדחות את התשלום עד להשלמת שנה מלאה. באשר לפנסיה ופיצויים, בעת גמר החשבון , בסיום ההעסקה, מקזזים את החל"ת מסך הזכאות.

בחודשיים הראשונים לחל"ת על המעביד להמשיך ולשלם ביטוח לאומי עבור העובד והחל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי. באשר לביטוח רפואי, יעשה נכון המעסיק אם ימשיך לבטח את העובדת גם במהלך החל"ת למען שמירה על רצף ביטוחי, ניתן לבקש מהעובדת החזר עבור תקופה זו.

חשוב לדעת כי עד חופשה של חודש ימים קלנדרי אין צורך בדיווח והגמלה תשולם במלואה, מעל חודש קלנדרי יש לדווח למחלקת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך.

 


חשוב לדעת ! מעסיק בסיעוד שלא ישלם שכר כחוק צפוי לקנס של 15,000 שח   !!!

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי


 

כניסה